Nyheter
Yara på Herøya. Foto: Ludvig Gundersen

Milliardstøtte til hydrogenprosjekter

Tre store hydrogenprosjekter får nå til sammen én milliard kroner i støtte fra Enova.

Prosjektene som får støtte er ved Europas eneste smelteverk for titandioksid i Tyssedal der TiZir skal se på hvordan man skal erstatte kull med grønt hydrogen i produksjon av titandioksid. Lykkes prosjektet, kan teknologien tas i bruk i full skala, ikke bare i Norge, men også internasjonalt, og bidra til betydelige utslippsreduksjoner. TiZir støttes med inntil 261 millioner kroner.

Horisont Energi støttes med inntil 482 millioner kroner. De skal sammen med Equinor og Vår Energi bygge det første storskala-anlegget for lavutslipps ammoniakkproduksjon i Europa. Produksjonsanlegget Barents Blue Ammonia Plant skal etableres på Markoppneset i Finnmark, 43 kilometer fra Hammerfest. Her kombineres tilgang på gass med erfaring med fangst og lagring av CO2. Ammoniakk kan bli en viktig og grønn energibærer i flere sektorer, særlig innen maritim transport og i prosessindustrien.

Det siste prosjektet er Yaras produksjon av kunstgjødsel. Der deler av dagens grå hydrogen skal erstattes med hydrogen produsert ved hjelp av elektrolyse. Dette prosjektet får inntil 283 millioner.

Hydrogenproduksjonen vil integreres i mineralgjødselfabrikken på Herøya, og vil kutte CO2-utslippene fra ammoniakkproduksjonen med 41 .000 tonn i året.

Viktig for utslippsmål

I 2050 skal Norge være et lavutslippsstamfunn, og på veien dit skal utslippene reduseres med minst 50 og opp mot 55 prosent innen 2030. Regjeringen har i Hurdalsplattformen sagt at de vil bidra til å bygge opp en sammenhengende verdikjede innen hydrogen der produksjon, distribusjon og bruk utvikles parallelt.

Espen Barth Eide i Arbeiderpartiet Foto: Stortinget

– Veien mot nullutslippsframtida krever store klima- og industripolitiske grep. Regjeringen vil at Norge skal lykkes med å gripe mulighetene som ligger i det grønne skiftet. For å få til dette må grønn omstilling gjøres til vår fremste vekststrategi. Da er vi avhengige av aktører som satser på løsninger som bidrar til å kutte utslipp og skape jobber. De tre hydrogenprosjektene som får støtte i dag er gode eksempler på nettopp dette. Og viser på en god måte hvordan Enova fungerer som fødselshjelp for å få ny klimavennlig teknologi ut i markedet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en melding.

Internasjonale prosjekter

To av prosjektene er knyttet til EUs IPCEI-samarbeid (Important Project of Common European Interest) for hydrogen, som kobler norske initiativ sammen med andre i Europa.

– Europa er et potensielt marked for både norsk hydrogen og hydrogenteknologi. Vi er derfor opptatt av å koble norske prosjekter på den europeiske satsingen, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

TiZir sitt prosjekt har gjennom dette samarbeidet etablert kontakt med flere europeiske selskap som vil ha stor nytte av å følge prosjektet. For eksempel vil stålprodusenter kunne benytte kunnskap og erfaringer fra prosjektet til å kutte utslipp i sine prosesser.

Horisont Energi vil kunne bidra med store kvantum lavutslipps ammoniakk til andre deltakere i IPCEI-samarbeidet og til det europeiske markedet generelt, mens Yara tar første steg på veien mot å tilby grønn gjødsel og ammoniakk på det internasjonale markedet.

Se pressekonferansen her:

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Hydrogen24

Oslo og Akershus viser hvorfor bompenger er smart klimapolitikk

Ingvild Kilen Rørholt, Miljøstiftelsen ZERO
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.