Innlegg Kronikk

Nytt hydrogeninitiativ kan gi kickstart for industrien

Regjeringen varslet i går at den har begynt jobben med å lage et nytt veikart for hydrogen. Skal vi lykkes med hydrogensatsingen trenger vi en kraftfull og langsiktig plan. Veikartet må sende et tydelig signal til norske bedrifter om at myndighetene vil stille opp, slik at Norge blir en hydrogennasjon å regne med.

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Regjeringen kickstartet i går arbeidet med å lage et veikart for å realisere store prosjekter innenfor hydrogen, havvind, CO2-håndtering, batterier, og andre grønne prosjekter i fastlandsindustrien. Næringsminister Jan Christian Vestre uttaler blant annet «Vi må gå fra ord til handling», vi må tenke stort» og «vi må komme i gang raskt.»

Dette er musikk i mine ører. Hydrogenstrategien fra 2020 og veikartet for hydrogen fra 2021 imponerte ingen av NHF sine medlemmer.

Nå knytter spenningen seg til om vi i løpet av våren vil se et veikart for hydrogen som innfrir bransjens forventinger?

Vi er rigget for en storstilt hydrogensatsing

Norge har unik tilgang til energi, både fornybar kraft til å produsere grønn hydrogen og naturgass som med CCS gjør at vi kan produsere blått hydrogen. Vi har solid teknologikompetanse og et stort antall underleverandører som kan levere det utstyret og de installasjonene vi trenger. Vi har sterke forskningsinstitusjoner og kunnskapsrike konsulent- og finansmiljøer.

Bransjen ivrer etter å komme i gang. Og vi har det meste på stell for at vi skal lykkes med hydrogen.

Det vi mangler er en klar, ambisiøs og langsiktig hydrogenpolitikk som matcher potensialet og mer treffsikre virkemidler.

Behov for sterkere og langsiktig finansiell hydrogensatsing

I løpet av 2021 støttet Enova, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Gassnova hydrogenprosjekter med 1,6 milliarder kroner totalt. Det er veldig bra.

Utfordringen er at tidshorisonten på støtten til hydrogen så langt har vært fra statsbudsjett til statsbudsjett. Med tanke på de enorme investeringer som vi står ovenfor, gir noen skarve måneder svært liten forutsigbarhet for næringslivet.

Frem mot 2030 har både Tyskland og Spania lagt 90 milliarder kroner på bordet til sinehydrogensatsinger. Frankrike og Portugal har øremerket 70 milliarder hver. Dette kommuniserer veldig tydelig at myndighetene i disse landene er klare for en real dugnad for det grønne skiftet.

NHF mener det norske veikartet må legge opp til en tilsvarende langsiktig satsing. Dette vil være en katalysator for industrien – og bidra til økt investeringsvilje i privat næringsliv.

Behov for mer treffsikre virkemidler

Hydrogenbransjen kommer til å bidra med klingende mynt i statskassen på sikt. Men i likhet med andre fornybare alternativer, så trenger vi litt drahjelp i starten.

Dagens virkemiddelapparat omfatter ikke virkemidler som kompenserer for økte driftskostnader som følger av at virksomheter tar i bruk nullutslippsteknologi. Differansekontrakter, som gir risikoavlastning for investorene, bør etableres – og de må komme raskt på plass.

Det er viktig at veikartet ser industriutvikling og transport i sammenheng. Vi kommer ingen vei uten infrastruktur. Det er behov for et dedikert støtteprogram for etablering av hydrogenstasjoner og anskaffelse av lastebiler. Norge har vært et foregangsland for å få persontrafikk over på elbil. Skal vi kunne bli et foregangsland for frakt av tung last over lengre strekninger, kommer vi ikke utenom hydrogen.

Tyskland støtter inntil 80 prosent av merkostnadene for anskaffelse av hydrogenlastebiler og inntil 80 prosent av investeringskostnaden for etablering av hydrogenstasjoner.

En kamp mot klokka

Det pågår et globalt kappløp om hydrogen. Erfaringer viser at de landene som først får etablert et hjemmemarked har størst mulighet i å lykkes. Norge klarte det med olje og gass, og vi har alle forutsetninger for å gjøre det igjen på hydrogen.

Derfor er det viktig å raskt få plass gode rammebetingelser og støtteordninger. Regjeringen tar sikte på å legge frem veikartet i løpet av våren. Vi i hydrogenbransjen skal gjøre alt vi kan for at dette blir et veikart det er verdt å vente på!

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Hydrogen24

– Hydrogen kan bli Skandinavias nye olje

Maria Hagelberg, KLM-AIRFRANCE
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.