Nyheter Maritimt
Norske Loran er verdens første havgående fiskebåt på hydrogen. Foto: Enova

Enova øker satsingen på ny teknologi i maritim sektor

Vil øke farten i teknologiovergangen og lanserer derfor forprosjektstøtte til energi- og klimateknologi i maritim transport.

Målgruppen til det nye Enova-programmet er søkere med potensial for å ta i bruk ny energi- og klimateknologi i maritim transport, og det nye programmet skal etter planen bli lansert allerede i løpet av mars eller april 2022. Det skriver Enova i dagens pressemelding.

Halvering av utslipp innen 2030

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Foto: Cecilie B. Stuedal

— Regjeringen har som mål å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Enovas innsats for omstilling av skipsfarten har gitt gode resultater innen batterielektrifisering og land- og ladestrøm. Med dette programmet som støtter opp under ny teknologi, vil Enova bidra til å ta frem løsninger for skipssegmenter der batterielektrifisering ikke er nok alene, for eksempel gjennom hydrogen, ammoniakk eller ulike hybride løsninger, sier han.

— Skip som bruker miljøvennlige drivstoff og tar i bruk ny teknologi er nødvendig for å nå målene. Derfor har vi i Enova de siste årene hatt høy aktivitet innenfor tidlig markedsintroduksjon av batterielektriske løsninger og tilhørende infrastruktur for maritim transport, sier Gunnel Fottland, som er markedssjef transport i Enova.

Vil øke tempoet på teknologiskiftet

For at Norge skal nå sine klimamål er støtte til de som går foran i teknologiutviklingen helt avgjørende:

— Dette programmet vil gi søker et mer robust underlag for senere å kunne søke om investeringsstøtte på programmet «Fullskala innovativ energi- og klimateknologi», sier Fottland.

Framover vil Enova fokusere mer på senfase teknologiutvikling og løsninger som vil være en del av den langsiktige omstillingen til 2050. Utslippsreduksjoner vil kreve innfasing av lav- og nullutslippsløsninger i alle segment og fartøytyper. Der batteri alene ikke er tilstrekkelig for utslippsfri drift, er det behov for utvikling og introduksjon av ny teknologi og andre energibærere.

— Anvendelse av ny og innovativ klima- og energiteknologi innebærer ofte høye investeringskostnader og er forbundet med risiko. Dette krever store investeringer sammenliknet med konvensjonelle skip som bruker kjent teknologi. Det er her vi i Enova kommer inn med vår støtte, for å sette fart i dette teknologiske hamskiftet, sier Fottland.

Om det nye Enova-programmet

Støtte til teknologiprosjekter i maritim transport skjer gjennom Enovas eksisterende teknologiprogrammer.

Målgruppen til det nye Enova-programmet er søkere med potensial for å ta i bruk ny energi- og klimateknologi i maritim transport.

Fullskalaprogrammet er åpent for alle typer løsninger i alle sektorer, men målgruppen avgrenses til aktører i verdikjeden for maritim transport. Aktørene må ha valgt en teknologi for sitt prosjekt som de ønsker å få dokumentert og utredet før en eventuell fullskalasøknad.

Programmet vil etter planen bli lansert i løpet av mars/april 2022.

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Hydrogen24

Store utslippskutt er mulig – i næringslivet

Ellen Hambro, Miljødirektoratet

Slik kan vi skalere opp bruk av hydrogen i Norden

Sigrid Lædre, Seniorforsker - SINTEF
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.