Nyheter Maritimt
Norske Loran er verdens første havgående fiskebåt på hydrogen. Foto: Enova

Enova øker satsingen på ny teknologi i maritim sektor

Vil øke farten i teknologiovergangen og lanserer derfor forprosjektstøtte til energi- og klimateknologi i maritim transport.

Målgruppen til det nye Enova-programmet er søkere med potensial for å ta i bruk ny energi- og klimateknologi i maritim transport, og det nye programmet skal etter planen bli lansert allerede i løpet av mars eller april 2022. Det skriver Enova i dagens pressemelding.

Halvering av utslipp innen 2030

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Foto: Cecilie B. Stuedal

— Regjeringen har som mål å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Enovas innsats for omstilling av skipsfarten har gitt gode resultater innen batterielektrifisering og land- og ladestrøm. Med dette programmet som støtter opp under ny teknologi, vil Enova bidra til å ta frem løsninger for skipssegmenter der batterielektrifisering ikke er nok alene, for eksempel gjennom hydrogen, ammoniakk eller ulike hybride løsninger, sier han.

— Skip som bruker miljøvennlige drivstoff og tar i bruk ny teknologi er nødvendig for å nå målene. Derfor har vi i Enova de siste årene hatt høy aktivitet innenfor tidlig markedsintroduksjon av batterielektriske løsninger og tilhørende infrastruktur for maritim transport, sier Gunnel Fottland, som er markedssjef transport i Enova.

Vil øke tempoet på teknologiskiftet

For at Norge skal nå sine klimamål er støtte til de som går foran i teknologiutviklingen helt avgjørende:

— Dette programmet vil gi søker et mer robust underlag for senere å kunne søke om investeringsstøtte på programmet «Fullskala innovativ energi- og klimateknologi», sier Fottland.

Framover vil Enova fokusere mer på senfase teknologiutvikling og løsninger som vil være en del av den langsiktige omstillingen til 2050. Utslippsreduksjoner vil kreve innfasing av lav- og nullutslippsløsninger i alle segment og fartøytyper. Der batteri alene ikke er tilstrekkelig for utslippsfri drift, er det behov for utvikling og introduksjon av ny teknologi og andre energibærere.

— Anvendelse av ny og innovativ klima- og energiteknologi innebærer ofte høye investeringskostnader og er forbundet med risiko. Dette krever store investeringer sammenliknet med konvensjonelle skip som bruker kjent teknologi. Det er her vi i Enova kommer inn med vår støtte, for å sette fart i dette teknologiske hamskiftet, sier Fottland.

Om det nye Enova-programmet

Støtte til teknologiprosjekter i maritim transport skjer gjennom Enovas eksisterende teknologiprogrammer.

Målgruppen til det nye Enova-programmet er søkere med potensial for å ta i bruk ny energi- og klimateknologi i maritim transport.

Fullskalaprogrammet er åpent for alle typer løsninger i alle sektorer, men målgruppen avgrenses til aktører i verdikjeden for maritim transport. Aktørene må ha valgt en teknologi for sitt prosjekt som de ønsker å få dokumentert og utredet før en eventuell fullskalasøknad.

Programmet vil etter planen bli lansert i løpet av mars/april 2022.

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Hydrogen24

Oslo og Akershus viser hvorfor bompenger er smart klimapolitikk

Ingvild Kilen Rørholt, Miljøstiftelsen ZERO
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.