Nyheter Maritimt

Hydrogenprosjektet Aurora lagt på is

Ikke alt går etter planen, og i dag bekreftet Eviny, Equinor og Air Liquide at de legger hydrogenprosjektet Aurora på is.

I pressemeldingen presiserer likevel partene at dette ikke nødvendigvis er kroken på døren. Auroras videre fremtid vil med andre ord avhenge av hvordan markedet for flytende hydrogen utvikler seg, men også av om det offentlige kan hoste opp mer støtte i form av såkalte differansekontrakter.

Hva gjorde de egentlig?

Eviny, Equinor og Air Liquide har siden 2019 jobbet med å utvikle en komplett forsyningskjede for flytende hydrogen til den maritime industrien. Prosjektet er tildelt midler fra støtteordningen PILOT-E, som skal bidra til at nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi blir raskere utviklet og tatt i bruk.

Siden hydrogenteknologi nå er en prioritert satsing i en rekke europeiske land, har EU etablert samarbeidsprosjektet IPCEI (Important Project of Common European Interest). Norge har også sluttet seg til IPCEI-initiativet for hydrogen, og her til lands er det Enova som har ansvar for å velge ut de norske prosjektene.

Prosjektene som blir valgt ut får dermed mulighet til å koble sitt prosjekt opp mot andre prosjekter og verdikjeder i Norge og i EU, og skal dermed kunne dra nytte av kunnskapsoverføring og ikke minst nye markeder. Og her hadde altså Enova allerede sørget for at Aurora var forhåndskvalifisert.

Men selv det var altså ikke nok.

Hvorfor trakk de Aurora fra IPCEI?

Nå har nemlig partene orientert ENOVA om at det ikke var mulig å følge planen for samarbeid mellom IPCEI-prosjektene, og at Aurora-prosjektet derfor er stoppet i sin opprinnelige form.

I følge dagens pressemelding er det flere grunner til dette.

  • For det første var partene avhengig av et minimumsvolum for produksjonsanlegget før de ville fatte en investeringsbeslutning. 

Med dagens rammebetingelser mener partene at merkostnaden for å velge hydrogen er for høy for mange rederier sammenliknet med marin diesel.

  • Partene i Aurora-prosjektet mener også at det er behov for ytterligere støtteordninger for hydrogenproduksjon i form av differansekontrakter. Dette anses altså som helt nødvendig for å gjøre hydrogen tilgjengelig til en pris sluttbruker kan betale.

Et grønt maritimt skifte er helt avgjørende

I pressemeldingen peker partene på at grønn og bærekraftig skipsfart er en forutsetning for å oppnå nasjonale og internasjonale utslippsmål.

De viser også til internasjonal skipsfart, som i dag ser på flytende hydrogen som en av nullutslipps-løsningene for skip med stort energibehov. Her til lands vises det også til at flytende hydrogen skal bli brukt på Norges første hydrogenferje, som skal i drift for Norled på Hjelmeland-sambandet. Dette gjør at industriaktørene fortsatt har som mål å gjøre flytende hydrogen tilgjengelig for kommersiell skipsfart, og at de vil fortsette dialogen med ENOVA om dette.

Kilde: Pressemelding

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Hydrogen24

– Hydrogen kan bli Skandinavias nye olje

Maria Hagelberg, KLM-AIRFRANCE
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.