Nyheter

Den Store Sirkulærkonferansen 2022

Oppdatert: Konferansen er nå ferdig, men alle som registrerer seg vil få lenke til opptak av konferansen.

7. juni går Den Store Sirkulærkonferansen 2022 av stabelen. Direkte fra takterrassen til Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo samles næringslivet, industri, organisasjoner og politiske ledere seg for å presentere og diskutere hvordan man kan fremskynde den sirkulære omstillingen i Norge – og ikke minst hvilken rolle storbyene kan spille i det sirkulære skiftet.

Meld deg på konferansen her: Den Store Sirkulærkonferansen 2022

Den Store Sirkulærkonferansen ble for første gang holdt i 2021 ved Herøya Industripark ved Porsgrunn, der tema var Solbergregjeringens strategi for sirkulærøkonomi og industriens rolle i det grønne skiftet.

Temaet for i år er storbyenes rolle i det sirkulære skiftet, og konferansen trekker til hovedstaden, med Oslo kommune ved Renovasjons- og gjenvinningsetaten som lokal samarbeidspartner.

Hovedscene:

09:00 VELKOMMEN OG ÅPNING

 • Torbjørn Leidal, daglig leder Cnytt.no – konferansier
 • Natalia Mathisen, daglig leder Norsk senter for sirkulær økonomi (NCCE) – konferansier
 • Ellen Høvik, kommunikasjonssjef Circular Norway – konferansier
 • Hans Petter Karlsen, etatsdirektør, Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG), lokal samarbeidspartner

 

09:05 SIRKULÆRØKONOMI OG KLIMAMÅL  

 • Film: Hvordan lykkes med 1,5-gradersmålet og bevare naturen gjennom sirkulær økonomi 
 • Storbyenes betydning for en sirkulær økonomi, Virginiius Sinkevičus, miljøkommisær, Europa-kommisjonen
 • Veikart for for Norges sirkulære ambisjoner, Aleksander Øren Heen, statssekretær, Klima- og miljødepartementet
 • Sirkulære løsninger for å nå klimamål – mulige tiltak fra FNs ressurspanel (IRP) og klimapanel (IPCC), Marianne Gjørv, seniorrådgiver, Miljødirektoratet
 • Sirkulære Oslo med 65 prosent materialgjenvinning, Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel, Oslo kommune

Panelsamtale: Hvordan kan sirkulærøkonomi bidra til at vi når klima- og bærekraftsmålene?

 • Deltakere: Aleksander Øren Heen, Sirin Stav, daglig leder Leif Nordhus ved Circular Norway, adm. dir. Bjørn Kjærand Haugland ved Skift
 • Moderator: Torbjørn Leidal

 

09:45 KRITISKE RÅMATERIALER OG KONTROLL PÅ MATERIALSTRØMMENE

 • Kontroll på materialstrømmer og grønnvasking, Kjell Olav A. Maldum, adm.dir., Infinitum
 • Status for kritiske råmaterialer og forsyningssikkerhet, Bjørn Arild Thon, adm.dir., RENAS
 • Hvordan lykkes med ombruk av materialer, Kåre Fostervold, direktør samfunnskontakt, Avfall Norge
 • Digitalisering for økt om ombruk av materialer, Nina Volstad & Mari Larsen Sæther, Carrot
 • Erstatninger for kritiske materialer, Aslaug Hagestad Nag, daglig leder, Future Materials
 • Juridiske utfordringer ved gjenbruk av avfall, Einar Bratteng, partner, Berngaard Advokater 

Panelsamtale: Hvordan skape et marked for sekundærmaterialer?

 • Deltakere: Kjell Olav A. Maldum, Bjørn Arild Thon, Kåre Fostervold, Nina Volstad, Aslaug Hagestad Nag, Einar Bratteng
 • Moderator: Ellen Høvik

 

10:45 OSLO-REGIONEN SOM MOTOR FOR SIRKULÆR OMSTILLING AV NORGE

 • Oslo leder vei med «fra avfall til nye produkter», Hans Petter Karlsen, etatsdirektør, REG
 • Anskaffelser som virkemiddel for sirkulært forbruk, Leder klima og bærekraft Anders Magnus Løken ved Deloitte & avdelingsdirektør i avdeling for innkjøpstjenester Gunnar Wedde i Oslo Kommune.
 • Innovasjonsdistriktet Hovinbyen, Elin Schjenken Halvorsen, prosjektleder, Hovinbyen sirkulære Oslo
 • Nettverk for ombruk av byggematerialer, Håkon Iversen, daglig leder, Sirkulær Ressurssentral

11:30 LUNSJ MED MUSIKK

Elin Furubotn og Torbjørn Økland (Vamp) er husband og spiller musikk fra deres nye album som kommer til høsten.

Panelsamtale: Hvordan kan Oslo og Norge bli et sirkulært fyrtårn?

 • Deltakere: Hans Petter Karlsen, Anders Magnus Løken, Gunnar Wedde, Elin Schjenken Halvorsen, Håkon Iversen,
 • Moderator: Torbjørn Leidal

 

12:15 DIGITALISERING SOM MULIGGJØRER FOR SIRKULÆR OMSTILLING

 • Digitalisering er motoren for omstilling til sirkulærøkonomi, Mali Hole Skogen, teknologi- og bærekraftsdirektør, IKT Norge
 • Global sporing av plast med blockchain, Carl Nesset, COO, Empower
 • Fra flaskepant i Asker til verdensledelse, Eva Sagemo, CFO, Tomra
 • Sirkulær byggenæring forutsetter digitalisering, Marie Drange, adm.dir. Madaster Norge
 • Nøkkelen er samarbeid og digitalisering, Frank Jaegtnes, adm.dir., Elektroforeningen og leder Samordningsrådet for digitalisering

Panelsamtale: Hvordan fremskynde digitaliseringen?

 • Deltakere: Mali Hole Skogen, Carl Nesset, Eva Sagemo, Marie Drange, Frank Jaegtnes
 • Moderator: Ellen Høvik

 

13:05 EN SIRKULÆR ØKONOMI SETTER NATUREN I SENTRUM

 • Svikter natur og klima om vi ikke omstiller raskt, Karoline Andaur, generalsekretær, WWF
 • EUs føringer viser vei, Frode Syversen, daglig leder, Mepex Consult
 • Hvordan miljøledelse setter sirkularitet i system og tar vare på miljø og klima på en konkret måte, Ann-Kristin Ytreberg, adm. dir., Miljøfyrtårn
 • Biogass for en renere Oslofjord, Pia Farstad von Hall, daglig leder, Biogass Norge
 • Sirkulær økonomi i praksis på Svalbard, Tina Hageberg Sølvberg, klima- og bærekraftsdirektør, Telenor

Panelsamtale: Hvordan fremskynde og oppskalere sirkulære løsninger?

 • Deltakere: Karoline Andaur, Pia Farstad von Hall, Frode Syversen, Ann-Kristin Ytreberg
 • Moderator: Torbjørn Leidal

 

14:00 FINANS SOM PÅDRIVER FOR SIRKULÆR ØKONOMI  

 • Lineær risiko og veikart for sirkulær finans, Alexander Christiansen, leder strategi og forretningsutvikling, Circular Norway
 • Grønne lån og sirkulær finans, Kristina Løvenskiold, bærekraftsansvarlig Bedrift, Nordea
 • Sirkulær finans for stabilitet under endret geopolitikk, Marie Storli, samfunnsøkonom og leder, Rethinking Economics
 • Sirkulære konkurransegrunnlag og anskaffelser, Hanne Torkelsen, partner LIN Advokater

Panelsamtale: Hvordan kan finans bli en pådriver for sirkulær økonomi?  

 • Deltakere: Alexander Christiansen, Kristina Løvenskiold, Marie Storli, Hanne Torkelsen
 • Moderator: Ellen Høvik

 

15:00 SIRKULÆRT FORBRUK KAN DRIVE OMSTILLINGEN  

 • Nordmenn på topp i forbruk, Johan Hermstad Reinertsen, leder for politisk avdeling, FIVH
 • Hvordan sikre mest mulig klær til ombruk, Arnt Willy Hjelle, bærekraftsansvarlig, Fretex
 • Mot et mer sirkulært friluftsliv, Yngvill Ofstad, bærekraftsansvarlig, Bergans
 • Fra produkt til tjeneste: Hvordan få verdensmesterne i forbruk til å omfavne det sirkulære skiftet?, Preben Carlsen, med-gründer, Good sports
 • Produsentansvar og nye krav for tekstilgjenvinning, Linda Refvik, direktør Norwegian Fashion & Textile Agenda (NF&TA)

Panelsamtale: Hvordan motivere forbrukeren til mer ombruk og sirkulære vaner?

 • Deltakere: Arnt Willy Hjelle, Yngvill Ofstad, Preben Carlsen, Linda Refvik
 • Moderator: Torbjørn Leidal 

 

16: 00 OPPSUMMERING AV DEN STORE SIRKULÆRKONFERANSEN  

16: 05 UTDELING AV PRIS TIL ÅRETS SIRKULÆRE BEDRIFT  

Sekretæriatsleder: Ellen Høvik, Circular Norway

 • Juryen presenterer kandidater
 • Juryleder, Ola Elvestuen, Stortingsrepresentant (V), deler ut pris til èn av årets kandidater
 • Film om vinner og tale

INDUSTRIENS FAGDAG I AUDITORIET

12:00 CCUS: KARBONFANGST-, BRUK OG LAGRING

 • Norges nye konkurransekraft, stifter Frederic Hauge / Seniorrådgiver industri Eivind Berstad, Bellona
 • Gevinst ved karbonfangst på Klemetsrud, Ole Martin Moe, senior prosjektleder, COWI/Fortum Partners
 • En CO2-terminal med mange muligheter, Tore Auensen, Borg CO2-terminal
 • Gjenbruk av karbon som klimaløsning, Anne Marit Post-Melbye, fagsjef industri, ZERO
 • Alt som kan lages av olje kan lages av CO2, Bård Bergfald, CEO, Bergfald Miljørådgivere

Panelsamtale: Hvordan skal Norge bidra til global karbonfangst og lagring?   

 • Deltakere: Frederic Hauge, Ole Martin Moe, Anne Marit Post-Melbye, Bård Bergfald
 • Moderator: Camilla Brox, CCUS Norge

 

13:00 GRØNN ENERGI  

 • Hvordan å hente oss inn 2030? Innblikk i IEAs Net Zero-rapport, Jostein Dahl Karlsen, CEO, IEA Gas and Oil Technology Collaboration Programme, IEA GOT
 • Urban mining: Fra avløpsvann til energi, Ragnhild Borchgrevink, adm.dir., VEAS
 •  Pyrolyse: Fra avfall til energi og nye grønne løsninger for industrien, Henrik Badin, CEO, Vow
 •  Aktørsamarbeid for rent biokull, Alexandra Rassat, prosjektleder, Norsk Biokullnettverk
 • Økt konkurransekraft med grønt hydrogen, Per Øyvind Voie, Stakeholder Engagement Director, Norwegian Hydrogen

Panelsamtale: Hvordan sikre ren energi til det grønne skiftet  

 • Deltakere: Jostein Dahl Karlsen, Ragnhild Borchgrevink, Henrik Badin, Alexandra Rassat, Per Øyvind Voie
 • Moderator: Natalia Mathisen NCCE

 

14:00 GRØNN, SIRKULÆR INDUSTRI  

 • Bærekraftig plast – er det mulig? Ømjer Hjeltnes Wabø, Chief Growth Officer, AION
 • Green Stone- grønn vekst for betong og planter, Leif Hunsbedt, ingeniør og prosjektleder, Eramet
 • Tre i sirkulærøkonomien, Heidi Finstad, adm.dir., Treindustrien
 • Askepott, Morten Breinholt Jensen, head of Innovation, NOAH
 • Bærekraftige batterier med norske anoder, Andreas Forfang, business development manager, Vianode

Panelsamtale: Omstilling av norsk industri  

 • Deltakere: Ømjer Hjeltnes, Leif Hunsbedt, Heidi Finstad, Morten Breinholt Jensen, Andreas Forfang
 • Moderator: Natalia Mathisen NCCE

 

15:00 SIRKULÆR VERDIKJEDE FOR KLIMAVENNLIG MAT 

 • Fra matavfall og gjødsel til de beste tomater, Ivar Hagemoen, daglig leder, Reklima
 • Restråstoff fra fjærkre blir høykvalitetsprotein, Morten Sollerud, daglig leder Norilia
 • Insekter – den nye proteinkilden, Hege Rivedal Ødegaard, direktør kvalitet, utvikling og bærekraft, Denofa
 • Urban farming, Trine Hvoslef Eide, professor, NMBU

Panelsamtale: Ombruk av råvarer for økt matsikkerhet

 • Deltakere: Ivar Hagemoen, Morten Sollerud, Hege Rivedal Ødegaard, Trine Hvoslef Eide
 • Moderator: Tina Wågønes, NCCE

 

Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Hydrogen24
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.