Nyheter

Den Store Sirkulærkonferansen 2022

Oppdatert: Konferansen er nå ferdig, men alle som registrerer seg vil få lenke til opptak av konferansen.

7. juni går Den Store Sirkulærkonferansen 2022 av stabelen. Direkte fra takterrassen til Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo samles næringslivet, industri, organisasjoner og politiske ledere seg for å presentere og diskutere hvordan man kan fremskynde den sirkulære omstillingen i Norge – og ikke minst hvilken rolle storbyene kan spille i det sirkulære skiftet.

Meld deg på konferansen her: Den Store Sirkulærkonferansen 2022

Den Store Sirkulærkonferansen ble for første gang holdt i 2021 ved Herøya Industripark ved Porsgrunn, der tema var Solbergregjeringens strategi for sirkulærøkonomi og industriens rolle i det grønne skiftet.

Temaet for i år er storbyenes rolle i det sirkulære skiftet, og konferansen trekker til hovedstaden, med Oslo kommune ved Renovasjons- og gjenvinningsetaten som lokal samarbeidspartner.

Hovedscene:

09:00 VELKOMMEN OG ÅPNING

 • Torbjørn Leidal, daglig leder Cnytt.no – konferansier
 • Natalia Mathisen, daglig leder Norsk senter for sirkulær økonomi (NCCE) – konferansier
 • Ellen Høvik, kommunikasjonssjef Circular Norway – konferansier
 • Hans Petter Karlsen, etatsdirektør, Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG), lokal samarbeidspartner

 

09:05 SIRKULÆRØKONOMI OG KLIMAMÅL  

 • Film: Hvordan lykkes med 1,5-gradersmålet og bevare naturen gjennom sirkulær økonomi 
 • Storbyenes betydning for en sirkulær økonomi, Virginiius Sinkevičus, miljøkommisær, Europa-kommisjonen
 • Veikart for for Norges sirkulære ambisjoner, Aleksander Øren Heen, statssekretær, Klima- og miljødepartementet
 • Sirkulære løsninger for å nå klimamål – mulige tiltak fra FNs ressurspanel (IRP) og klimapanel (IPCC), Marianne Gjørv, seniorrådgiver, Miljødirektoratet
 • Sirkulære Oslo med 65 prosent materialgjenvinning, Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel, Oslo kommune

Panelsamtale: Hvordan kan sirkulærøkonomi bidra til at vi når klima- og bærekraftsmålene?

 • Deltakere: Aleksander Øren Heen, Sirin Stav, daglig leder Leif Nordhus ved Circular Norway, adm. dir. Bjørn Kjærand Haugland ved Skift
 • Moderator: Torbjørn Leidal

 

09:45 KRITISKE RÅMATERIALER OG KONTROLL PÅ MATERIALSTRØMMENE

 • Kontroll på materialstrømmer og grønnvasking, Kjell Olav A. Maldum, adm.dir., Infinitum
 • Status for kritiske råmaterialer og forsyningssikkerhet, Bjørn Arild Thon, adm.dir., RENAS
 • Hvordan lykkes med ombruk av materialer, Kåre Fostervold, direktør samfunnskontakt, Avfall Norge
 • Digitalisering for økt om ombruk av materialer, Nina Volstad & Mari Larsen Sæther, Carrot
 • Erstatninger for kritiske materialer, Aslaug Hagestad Nag, daglig leder, Future Materials
 • Juridiske utfordringer ved gjenbruk av avfall, Einar Bratteng, partner, Berngaard Advokater 

Panelsamtale: Hvordan skape et marked for sekundærmaterialer?

 • Deltakere: Kjell Olav A. Maldum, Bjørn Arild Thon, Kåre Fostervold, Nina Volstad, Aslaug Hagestad Nag, Einar Bratteng
 • Moderator: Ellen Høvik

 

10:45 OSLO-REGIONEN SOM MOTOR FOR SIRKULÆR OMSTILLING AV NORGE

 • Oslo leder vei med «fra avfall til nye produkter», Hans Petter Karlsen, etatsdirektør, REG
 • Anskaffelser som virkemiddel for sirkulært forbruk, Leder klima og bærekraft Anders Magnus Løken ved Deloitte & avdelingsdirektør i avdeling for innkjøpstjenester Gunnar Wedde i Oslo Kommune.
 • Innovasjonsdistriktet Hovinbyen, Elin Schjenken Halvorsen, prosjektleder, Hovinbyen sirkulære Oslo
 • Nettverk for ombruk av byggematerialer, Håkon Iversen, daglig leder, Sirkulær Ressurssentral

11:30 LUNSJ MED MUSIKK

Elin Furubotn og Torbjørn Økland (Vamp) er husband og spiller musikk fra deres nye album som kommer til høsten.

Panelsamtale: Hvordan kan Oslo og Norge bli et sirkulært fyrtårn?

 • Deltakere: Hans Petter Karlsen, Anders Magnus Løken, Gunnar Wedde, Elin Schjenken Halvorsen, Håkon Iversen,
 • Moderator: Torbjørn Leidal

 

12:15 DIGITALISERING SOM MULIGGJØRER FOR SIRKULÆR OMSTILLING

 • Digitalisering er motoren for omstilling til sirkulærøkonomi, Mali Hole Skogen, teknologi- og bærekraftsdirektør, IKT Norge
 • Global sporing av plast med blockchain, Carl Nesset, COO, Empower
 • Fra flaskepant i Asker til verdensledelse, Eva Sagemo, CFO, Tomra
 • Sirkulær byggenæring forutsetter digitalisering, Marie Drange, adm.dir. Madaster Norge
 • Nøkkelen er samarbeid og digitalisering, Frank Jaegtnes, adm.dir., Elektroforeningen og leder Samordningsrådet for digitalisering

Panelsamtale: Hvordan fremskynde digitaliseringen?

 • Deltakere: Mali Hole Skogen, Carl Nesset, Eva Sagemo, Marie Drange, Frank Jaegtnes
 • Moderator: Ellen Høvik

 

13:05 EN SIRKULÆR ØKONOMI SETTER NATUREN I SENTRUM

 • Svikter natur og klima om vi ikke omstiller raskt, Karoline Andaur, generalsekretær, WWF
 • EUs føringer viser vei, Frode Syversen, daglig leder, Mepex Consult
 • Hvordan miljøledelse setter sirkularitet i system og tar vare på miljø og klima på en konkret måte, Ann-Kristin Ytreberg, adm. dir., Miljøfyrtårn
 • Biogass for en renere Oslofjord, Pia Farstad von Hall, daglig leder, Biogass Norge
 • Sirkulær økonomi i praksis på Svalbard, Tina Hageberg Sølvberg, klima- og bærekraftsdirektør, Telenor

Panelsamtale: Hvordan fremskynde og oppskalere sirkulære løsninger?

 • Deltakere: Karoline Andaur, Pia Farstad von Hall, Frode Syversen, Ann-Kristin Ytreberg
 • Moderator: Torbjørn Leidal

 

14:00 FINANS SOM PÅDRIVER FOR SIRKULÆR ØKONOMI  

 • Lineær risiko og veikart for sirkulær finans, Alexander Christiansen, leder strategi og forretningsutvikling, Circular Norway
 • Grønne lån og sirkulær finans, Kristina Løvenskiold, bærekraftsansvarlig Bedrift, Nordea
 • Sirkulær finans for stabilitet under endret geopolitikk, Marie Storli, samfunnsøkonom og leder, Rethinking Economics
 • Sirkulære konkurransegrunnlag og anskaffelser, Hanne Torkelsen, partner LIN Advokater

Panelsamtale: Hvordan kan finans bli en pådriver for sirkulær økonomi?  

 • Deltakere: Alexander Christiansen, Kristina Løvenskiold, Marie Storli, Hanne Torkelsen
 • Moderator: Ellen Høvik

 

15:00 SIRKULÆRT FORBRUK KAN DRIVE OMSTILLINGEN  

 • Nordmenn på topp i forbruk, Johan Hermstad Reinertsen, leder for politisk avdeling, FIVH
 • Hvordan sikre mest mulig klær til ombruk, Arnt Willy Hjelle, bærekraftsansvarlig, Fretex
 • Mot et mer sirkulært friluftsliv, Yngvill Ofstad, bærekraftsansvarlig, Bergans
 • Fra produkt til tjeneste: Hvordan få verdensmesterne i forbruk til å omfavne det sirkulære skiftet?, Preben Carlsen, med-gründer, Good sports
 • Produsentansvar og nye krav for tekstilgjenvinning, Linda Refvik, direktør Norwegian Fashion & Textile Agenda (NF&TA)

Panelsamtale: Hvordan motivere forbrukeren til mer ombruk og sirkulære vaner?

 • Deltakere: Arnt Willy Hjelle, Yngvill Ofstad, Preben Carlsen, Linda Refvik
 • Moderator: Torbjørn Leidal 

 

16: 00 OPPSUMMERING AV DEN STORE SIRKULÆRKONFERANSEN  

16: 05 UTDELING AV PRIS TIL ÅRETS SIRKULÆRE BEDRIFT  

Sekretæriatsleder: Ellen Høvik, Circular Norway

 • Juryen presenterer kandidater
 • Juryleder, Ola Elvestuen, Stortingsrepresentant (V), deler ut pris til èn av årets kandidater
 • Film om vinner og tale

INDUSTRIENS FAGDAG I AUDITORIET

12:00 CCUS: KARBONFANGST-, BRUK OG LAGRING

 • Norges nye konkurransekraft, stifter Frederic Hauge / Seniorrådgiver industri Eivind Berstad, Bellona
 • Gevinst ved karbonfangst på Klemetsrud, Ole Martin Moe, senior prosjektleder, COWI/Fortum Partners
 • En CO2-terminal med mange muligheter, Tore Auensen, Borg CO2-terminal
 • Gjenbruk av karbon som klimaløsning, Anne Marit Post-Melbye, fagsjef industri, ZERO
 • Alt som kan lages av olje kan lages av CO2, Bård Bergfald, CEO, Bergfald Miljørådgivere

Panelsamtale: Hvordan skal Norge bidra til global karbonfangst og lagring?   

 • Deltakere: Frederic Hauge, Ole Martin Moe, Anne Marit Post-Melbye, Bård Bergfald
 • Moderator: Camilla Brox, CCUS Norge

 

13:00 GRØNN ENERGI  

 • Hvordan å hente oss inn 2030? Innblikk i IEAs Net Zero-rapport, Jostein Dahl Karlsen, CEO, IEA Gas and Oil Technology Collaboration Programme, IEA GOT
 • Urban mining: Fra avløpsvann til energi, Ragnhild Borchgrevink, adm.dir., VEAS
 •  Pyrolyse: Fra avfall til energi og nye grønne løsninger for industrien, Henrik Badin, CEO, Vow
 •  Aktørsamarbeid for rent biokull, Alexandra Rassat, prosjektleder, Norsk Biokullnettverk
 • Økt konkurransekraft med grønt hydrogen, Per Øyvind Voie, Stakeholder Engagement Director, Norwegian Hydrogen

Panelsamtale: Hvordan sikre ren energi til det grønne skiftet  

 • Deltakere: Jostein Dahl Karlsen, Ragnhild Borchgrevink, Henrik Badin, Alexandra Rassat, Per Øyvind Voie
 • Moderator: Natalia Mathisen NCCE

 

14:00 GRØNN, SIRKULÆR INDUSTRI  

 • Bærekraftig plast – er det mulig? Ømjer Hjeltnes Wabø, Chief Growth Officer, AION
 • Green Stone- grønn vekst for betong og planter, Leif Hunsbedt, ingeniør og prosjektleder, Eramet
 • Tre i sirkulærøkonomien, Heidi Finstad, adm.dir., Treindustrien
 • Askepott, Morten Breinholt Jensen, head of Innovation, NOAH
 • Bærekraftige batterier med norske anoder, Andreas Forfang, business development manager, Vianode

Panelsamtale: Omstilling av norsk industri  

 • Deltakere: Ømjer Hjeltnes, Leif Hunsbedt, Heidi Finstad, Morten Breinholt Jensen, Andreas Forfang
 • Moderator: Natalia Mathisen NCCE

 

15:00 SIRKULÆR VERDIKJEDE FOR KLIMAVENNLIG MAT 

 • Fra matavfall og gjødsel til de beste tomater, Ivar Hagemoen, daglig leder, Reklima
 • Restråstoff fra fjærkre blir høykvalitetsprotein, Morten Sollerud, daglig leder Norilia
 • Insekter – den nye proteinkilden, Hege Rivedal Ødegaard, direktør kvalitet, utvikling og bærekraft, Denofa
 • Urban farming, Trine Hvoslef Eide, professor, NMBU

Panelsamtale: Ombruk av råvarer for økt matsikkerhet

 • Deltakere: Ivar Hagemoen, Morten Sollerud, Hege Rivedal Ødegaard, Trine Hvoslef Eide
 • Moderator: Tina Wågønes, NCCE

 

Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Hydrogen24

Oslo og Akershus viser hvorfor bompenger er smart klimapolitikk

Ingvild Kilen Rørholt, Miljøstiftelsen ZERO
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.