Innlegg
Dekanen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB), Gunn Mangerud, åpnet HySchool Days 2023. Foto: Merry Ho

HySchool Days 2023 i Bergen

HySchool Days er et årlig nettverksarrangement i regi av HySchool  ̶ Norsk forskerskole for hydrogen og hydrogenbaserte brensler. I år var over hundre deltakere samlet under HySchool Days 2023, inkludert PhD-kandidater og ledende eksperter fra industri, akademia, forskningsinstitutter og frivillige organisasjoner.


Universitetet i Bergen arrangerte HySchool Days 2023 på hotell Scandic Ørnen 8.-9. mars. Dette var det første av åtte årlige nettverksarrangementer som vil bli arrangert i regi av forskerskolen HySchool i perioden 2023-2030. Blant de mer enn hundre deltakerne var 29 av de 34 ph.d.-kandidatene som så langt er tatt opp i forskerskolen, samt et bredt utvalg av representanter fra arbeidsmarkedet.

HySchool er en nasjonal forskerskole støttet av Norges forskningsråd (NFR). Alle ph.d.-kandidater som er tatt opp til et ph.d.-program ved et norsk universitet eller en norsk høgskole, og som arbeider med hydrogen eller hydrogenbasert brensler, kan tas opp i forskerskolen.

De tjueåtte foredragsholderne under HySchool Days 2023 inkluderte representanter fra et bredt spekter av organisasjoner fra ulike deler av verdikjedene for hydrogen og andre hydrogenbaserte brensler, inkludert selskaper som Equinor, Hyundai, NORLED, Corvus Energy, TECO 2030, Vysus Group og Safetec, forskningsinstituttene IFE, SINTEF og NORCE, Forskningsrådet, og inviterte foredragsholdere fra universitetene i Nagoya og Bologna.

Det var over 100 deltagere på HySchool Days 2023. Fremst i bildet ser du professor Ove Njå (UiS) og Alessandro Campari fra NTNU – som er studentrepresentant ved HySchool. Foto: Merry Ho

 

Xiaoping Li, rådgiver for FNs organisasjon for industriell utvikling (UNIDO), delte UNIDOs globale visjon og aktiviteter for implementering av grønt hydrogen. Hun var imponert over den proaktive innsatsen og samarbeidet rundt hydrogenteknologi ved norske universiteter og forskningsorganisasjoner, og gratulerte arrangørene med initiativet:

«Etableringen av HySchool er betimelig med tanke på å tette kritiske kunnskapshull, i industriland så vel som utviklingsland, og dermed akselererer utviklingen og implementeringen av hydrogen og hydrogenbasert drivstoff.»

Ms. Xiaoping Li, kom fra Wien for å fortelle om arbeidet til FNs organisasjon for industriell utvikling (UNIDO). Foto: Merry

 

Relevans for arbeidsmarkedet

Hovedmålet til HySchool er å bidra til den globale energiomstillingen ved å heve kvaliteten på norsk doktorgradsopplæring knyttet til hydrogen og hydrogenbasert brensler. I denne sammenhengen spiller HySchool Days en avgjørende rolle for nettverksbygging, som en arena der ph.d.-kandidater kan utvikle kompetanse og ferdigheter, eksponering av ph.d.-kandidater for reelle utfordringer fra næringsliv og samfunn, og i et lenger perspektiv et bidrag til at norsk doktorgradsutdanning knyttet til hydrogen og hydrogenbasert brensler blir mest mulig relevant for arbeidsmarkedet.

Lucas Cammann, doktorgradsstudent fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), hadde betydelig utbytte av deltakelsen på HySchool Days 2023:

«Jeg satt spesielt pris på mangfoldet av temaer som ble diskutert og presentert under arrangementet. Dette utvidet mitt perspektiv på mulighetene og utfordringene knyttet til en fremtidig hydrogenøkonomi, samtidig som jeg ble oppdatert på tekniske fremskritt utenfor mitt eget fagfelt. Det var en stor glede for meg å bli kjent med mange andre unge forskere og bransjefolk under sosiale aktivitetene og kaffepausene. Jeg fikk verdifulle tilbakemeldinger [på presentasjonen min] fra erfarne fagfolk, som vil være til stor hjelp i min fremtidige forskning. Alt i alt gjorde HySchool Days meg mer motivert med å fortsette forskningen min og har beriket meg både profesjonelt og personlig.»

Flere deltakere fra arbeidsmarkedet kommenterte HySchools rolle når det gjelder å legge til rette for nettverksbygging, muligheter og kunnskapsdeling knyttet til hydrogen og hydrogenbasert brensler.

«Hyschool samlet akademia, statlige organisasjoner og industri som jobber med hydrogenteknologier, fra produksjon og transport til sikkerhet og offentlig aksept, med både den teoretiske kunnskapen og den praktiske ekspertisen som trengs for å drive innovasjon og fremskritt i det norske hydrogenøkosystemet», sier teknologiprosjektleder i Equinor, Alaa Faid.

I tillegg til å sikre høy relevans av doktorgradsutdanningen for arbeidsmarkedet, representerer HySchool Days en viktig arena for nettverksbygging mellom akademiske partnere og arbeidslivet i forbindelse med nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter. Vitenskapelig leder for HySchool, førsteamanuensis Trygve Skjold, reflekterte over ambisjonene for forskerskolen i årene som kommer:

«I et lenger perspektiv kan HySchool bli en katalysator for utviklingen av åpne innovasjonsdrevne forskningssamarbeid knyttet til hydrogen og hydrogenbaserte brensler, både nasjonalt og internasjonalt, og dermed bidra til å definere forskningsfronten innen fagfelt som har stor betydning for norsk næringsliv og ikke minst Norge som en netto eksportør av energi.»

HySchool Days i 2024 og framover

Både akademia og arbeidsmarkedet viste stor interesse for HySchool Days 2023, og arrangementet vil derfor bli utvidet fra to til tre dager i 2024.

Prof. Nicola Paltrinieri fra NTNU presenterte planenen for HySchool Days 2024 – som går av stabelen i Rockheim i Trøndelag den 23-25. april 2024. Foto: Merry Ho

 

NTNU arrangerer HySchool Days 2024 i Norges nasjonalmuseum for populærmusikk, Rockheim, fra 23. til 25. april 2024. I årene som kommer vil arrangementet gå på rundgang mellom partnerne i konsortiet.

Interesserte kan abonnere på nyhetsbrev og andre oppdateringer fra HySchool HER.

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Hydrogen24

– Dette er musikk i våre ører

Ingebjørg T. Wilhelmsen, Norsk Hydrogenforum

– Et godt utgangspunkt for klimakutt

Øivind Brevik, Samfunnsbedriftene
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.