Nyheter
Ingebjørg Telnes Wilhelmsen er generalsekretær i Norsk Hydrogenforum. Foto: Ihne Pedersen
Ingebjørg Telnes Wilhelmsen er generalsekretær i Norsk Hydrogenforum. Foto: Ihne Pedersen

– Dette er musikk i våre ører

Rapporten Miljødirektoratet overleverte til klima- og miljøministeren blir et viktig faktagrunnlag for klimapolitikken fremover. Den er likevel så omfattende at det vil ta litt tid å gjennomgå den i detalj. Her er likevel våre førsteinntrykk.

Det er verdt å merke seg at miljødirektør Ellen Hambro så tydelig peker på at farten i klimaomstillingen må opp i Norge:

Listen med nødvendige klimatiltak er lang, og hydrogen løftes frem som en del av løsningen i en rekke sektorer.

Miljødirektoratet mener at det er viktig å innrette skatter og avgifter slik at det lønner seg å velge nullutslipp, at klimakrav i offentlige anskaffelser er et treffsikkert virkemiddel, at det er behov på mer fornybar kraft, og at det er mulig å forene klima og natur hvis dette gjøres på en skikkelig måte.

Dette er musikk i våre ører.

Stort potensiale

Hydrogen i industriprosesser og maritim sektor løftes frem som klimatiltak som gir store utslippskutt. I for eksempel tiltak «S3 Overgang til hydrogenbaserte drivstoff i sjøfarten» har Miljødirektoratet estimert at bruk av hydrogenbaserte drivstoff til offshorefartøy, store havbruksfartøy, havfiskefartøy, fartøy i offentlig eie og lasteskip, kan redusere utslippene med 529 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2035.

Norske myndigheter vil kutte utslipp med hydrogen og biogass

Vi er også glade for omtalen av Fremtidens Hurtigbåt og dens betydning for å nå nullutslipp i hurtigbåtsegmentet. Det er viktig at merkostnadene knyttet til dette finansieres, slik at fylkeskommunene kan gå i gang med sine planer.

Stor interesse for hydrogen i maritim sektor

Enova offentliggjorde 08.04.24 at de hadde mottatt et stort antall søknader til sine programmer: 13 søknader til «Hydrogen i fartøy» og 32 til «Ammoniakk i fartøy».

I rapporten har Miljødirektoratet lagt til grunn en innfasing til 60 skip som bruker hydrogenbaserte drivstoff i 2030, og videre til 160 i 2035.

Vi noterer oss at Miljødirektoratet ser de samme utfordringene som hydrogennæringen:

Nemlig at høyere drivstoffpris for hydrogen og ammoniakk gjør at prosjektene ikke er lønnsomme, og at den varslede økningen i CO2-avgift til 2.000 kr/tonn CO2 i 2030 ikke vil være tilstrekkelig til å gi lønnsomhet alene.

Det er derfor positivt at rapporten peker på at en «slik innfasing krever sterke virkemidler» for å utløse «investeringsbeslutninger nå for at utbredt bruk av hydrogenbaserte drivstoff skal være aktuelt i dette tiåret».

Her får altså vi Norsk Hydrogenforum drahjelp fra våre fagmyndigheter. Det setter vi pris på!

 

/ Ingebjørg Telnes Wilhelmsen

Generalsekretær Norsk Hydrogenforum

– Vi er enig i at biogass er en viktig løsning, men …

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Hydrogen24

– Hydrogen kan bli Skandinavias nye olje

Maria Hagelberg, KLM-AIRFRANCE
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.