Avdelingsleder Forskning og Utvikling

Lindum søker nå en engasjert avdelingsleder FoU som skal ha ansvar for å koordinere og prioritere arbeidet innen FoU i samarbeid med direktør innovasjon og forretningsutvikling. Lindum har de siste årene vokst raskt og er en organisasjon i stadig utvikling. Det er derfor stort fokus på å forbedre arbeidsprosesser.

Er du en engasjert og involverende leder som evner å se det store bildet og ønsker å utvikle selskapet videre? Da oppfordrer jeg deg til å lese videre og søke på stillingen!

Din bakgrunn kan gjerne være fra avfalls-og/eller miljøvirksomhet. Du er vant til å lede, utvikle og styre prosjekter der du må trekke veksel på intern og ekstern kompetanse. Slike prosjekter vil være utvikling av lønnsomme, miljøriktige og innovative behandlingsmåter, produkter og markeder i hht vedtatte mål i Lindum. Du skal også sørge for fremdrift, kvalitet og prosjektøkonomi innenfor FoU arbeidet.

Selskapet har lang tradisjon innen FoU-arbeid og et sterkt fagmiljø, der du vil oppleve et godt samhold, der man har respekt for hverandre og ønsker å spille hverandre gode. Virksomheten er fremtidsrettet og har stort fokus på utvikling med klare strategiske mål. De har kontinuerlig fokus på å utvikle ny teknologi og åpne nye markedsmuligheter, samtidig som selskapet forbedrer eksisterende prosesser. Din kommersielle og markedsorienterte tankegang vil bidra til at du er tett på næringslivet for å utvikle produkter som det er behov for i markedet samtidig som løsningene bidrar positivt for miljø og klima.

Lindum ønsker at lederne i selskapet skal fremme verdiskapning gjennom høy integritet, kvalitet og kompetanse i alle ledd. De skal være gode rollemodeller og fremme godt samspill mellom ledere og medarbeiderskap. Selskapet kan tilby deg et sterkt fagmiljø med gode utviklingsmuligheter og muligheten til å påvirke ny rolle som avdelingsleder FoU i Drammen.

Stillingen rapportere til direktør innovasjon og forretningsutvikling.

Hvorfor skal du velge denne utfordringen?

 • Selskapet kan tilby et sterkt fagmiljø

 • Du bidrar til bærekraftig ressursgjenvinning

 • Jobben er samfunnsnyttig og påvirker folks hverdag

 • Du får være med på å påvirke strategiske mål

 • Gode utviklingsmuligheter og muligheter

 • En selvstendig rolle med stor påvirkningskraft

 • Faglige utfordringer og spennende prosjektarbeid

 • Stor samarbeidsflate med eksterne kunnskapsmiljø

 • Konkurransedyktige betingelser, forsikringer og pensjonsbetingelser

 • Hyggelige kolleger som ønsker å gjøre hverandre gode

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Koordinere og prioritere arbeidet innen FoU i henhold til Lindums mål og strategier.

 • Videreutvikle og realisere Lindums FoU-strategi

 • Personalledelse av ansatte i FoU-avdelingen, kompetanse- og resultatstyring

 • Porteføljestyring FoU-prosjekter

 • Overordnet ansvar for samarbeid innen FoU med næringen, klynger, universiteter og forskningsinstitusjoner

 • Representere Lindum i eksterne fora

 • Aktiv deltager i virksomhetsområdets ledergruppe

 • Bistå i utvikling av Lindums øvrige virksomhetsområder

 • Bistå konsernledelsen i utarbeidelse, forankring og operasjonalisering av konsernets faglige strategi

Ønsket kompetanse:

 • Master i kjemi/biologi/teknologi/geo- eller miljøfag

 • Gjerne relevant arbeidserfaring innenfor avfalls- og/eller miljøvirksomhet

 • Erfaring som personalleder fra A-Å

 • Erfaring fra ledelse av større prosjekter

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Involverende og tett på lederstil

 • Høy integritet og opptatt av grønn verdiskapning

 • Utviklingsorientert, vilje og evne til å videreutvikle avdelingen og forretningsområdet samt egen kompetanse og rolle

 • Profesjonell og tillitsskapende

 • Initiativrik, løsningsorientert og handlekraftig

 • Kunne kommunisere tydelig og godt med alle kolleger muntlig og skriftlig

 • God rollemodell for sine kolleger, spesielt knyttet til Lindums verdier og etiske retningslinjer

 • Lojal til selskapets verdier: TENK OM – Troverdig, Entusiastisk, Nyskapende, Kunnskapsrik, rOmslige og Miljøbevisste

Vi ønsker oss mye og forstår at du kanskje ikke kan krysse av på alle punktene. Hvis du trigges av muligheten til å være med på en spennende reise, håper vi allikevel at du søker.

Alle søkere vil få svar og blir kontaktet fortløpende. Alle søknader behandles konfidensielt.

Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte Senior Advisor i Randstad: Beate Hæhre Jørgensen på 400 21 492 eller beate.jorgensen@randstad.no.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Om stillingen
Søknadsfrist: 30. november 2022
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Lerpeveien 155, 3036 Drammen
Om selskapet

Lindum AS

Lindum har visjon om å være fremst innen bærekraftig ressursgjenvinning for miljøets skyld! Lindum er en av Norges ledende virksomheter innen behandling og ressursgjenvinning av organisk avfall og forurensede masser. Konsernet har virksomhet over store deler av Sør-Norge og driver flere biogass- og komposteringsanlegg og flere deponier for spesielle avfallstyper. Lindum satser tungt på forskning og utvikling og jobber hele tiden med å realisere praktiske og innovative løsninger innen sirkulær økonomi og det grønne skiftet. Lindum AS er et kommersielt selskap som er 100 % eid av Drammen kommune. Konsernet med sine 160 ansatte omsatte i 2021 for MNOK 630 og håndterte 1,3 millioner tonn avfall og forurensede masser. Hovedkontoret er i Drammen.
Adresse: Lerpeveien 155
3036 Drammen
Kontaktinformasjon

Beate Hæhre Jørgensen

Senior Advisor ved Randstad
E-post: beate.jorgensen@randstad.no
Mobiltelefon: +47 400 21 492
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.