Avdelingsleder Hydrogenteknologi

Vi søker etter en motiverende og forretningsorientert leder som vil lede vår avdeling for Hydrogenteknologi. Avdelingen leverer forskning i spennet fra grunnforskning til industrielle anvendelser og har en imponerende portefølje av prosjekter og aktiviteter.

På avdeling for Hydrogenteknologi er vi i dag ca. 15 forskere. Vi fokuserer på produksjon av grønt hydrogen, flytendegjøring av hydrogen, lagrings- og distribusjonsløsninger for komprimert-, flytende- og hydrogen i faste materialer og bruk av hydrogen i brenselceller.

For å akselerere overgangen til et bærekraftig energisystem trengs en massiv omveltning av energisystemet og et bredt spekter av teknologiutvikling. For å nå målene i Parisavtalen vil hydrogen være en viktig brikke i det nødvendige grønne skiftet.

For å realisere disse målene trenges det et bredt spekter av teknologiutvikling innen hydrogenverdikjeden. IFE har lang tradisjon innen hydrogenforskning og sterke kompetanse- og forskningsaktiviteter langs hele verdikjeden for hydrogen med produksjon, lagring, distribusjon og bruk. Det er i alt tretten avdelinger på IFE som jobber med temaer knyttet opp til forskning på hydrogen og en dedikert forretningsutvikler jobber med å se IFE-miljøene i sammenheng og vurdere nye muligheter for hvor vi kan bruke vår kompetanse og forskningsinfrastruktur til å forske og utvikle løsninger for våre partnere.

Arbeidsoppgaver

 • En leder bred kunnskap om hydrogen, som ikke bare ønsker å lede en forskningsavdeling, men som også ønsker å bidra aktivt i forskning selv.

 • Erfaring med personalledelse er en fordel, men ikke et krav.

 • Det er viktig å forstå forskningsinstituttenes posisjon og rolle i Norge som en brobygger mellom industri og akademisk forskning.

 • Erfaring med utarbeidelse og skriving av prosjektforslag og -søknader er en fordel.

 • Avdelingsleder har personalansvar for forskere- og ingeniører på avdelingen og har økonomisk ansvar for avdelingens omsetning.

 • Avdelingslederen inngår i ledergruppen for forskningsområdet Fornybare Energisystemer og er en viktig bidragsyter i salg, markedsføring og utforming av vår strategi.

Kvalifikasjoner

 • Kandidaten bør inneha en doktorgrad i relevant fagfelt, eller ha betydelig relevant erfaring fra industri og forskning.

 • Forskningen i avdelingen er prosjektbasert med avdelingsleder som prosjekteier. Forståelse av, og erfaring med, prosjekt som arbeidsform er nødvendig.

Personlige egenskaper

 • Vi søker en person som er genuint interessert i mennesker, som skaper trygge og tillitsfulle relasjoner og liker å spille andre gode.

 • Viser engasjement i fagfeltet og mot medarbeiderne sine

 • Er trygg, tydelig, transparent og flink til å kommunisere

 • Er strukturert

 • Tar ansvar

 • Tar beslutninger i samråd med organisasjonen

 • Evne til å skape tillitsvekkende og gode relasjoner til eksterne samarbeidspartnere

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktig lønn, pensjons- og forsikringsordninger

 • Mulighet til personlig utvikling som få andre kan tilby.

 • Stillingen innebærer stort ansvar, men også stor frihet.

 • Godt arbeidsmiljø i et internasjonalt miljø

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres. Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

We place great emphasis on your personal suitability for the position. IFE is subject to the National Security Act, and the candidate must be able to pass a background check and must be able to obtain security clearance and authorization.

Om stillingen
Søknadsfrist: 20. august 2022
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Instituttveien 18, 2007 Kjeller
Om selskapet

Institutt for energiteknikk

IFE forsker for en bedre fremtid. Siden 1948 har vi vært internasjonalt ledende innen forskning på energi. Vi har bidratt til utvikling av banebrytende kreftmedisin, nye løsninger innen fornybar energi, mer energieffektive industriprosesser, nullutslipps transportløsninger og fremtidsrettede energisystemer. IFE har virksomhet på Kjeller og i Halden. Vi har store eiendommer som er under utvikling og flere viktige interne omstillingsprosesser i årene fremover. Vi er rundt 650 fast ansatte og omsetter for ca. 1 mrd kr. Les mer om IFE på www.ife.no
Adresse: Instituttveien 18
2007 Kjeller
Kontaktinformasjon

Tine Uberg Nærland

Forskningsdirektør
Mobiltelefon: +47 990 40 508
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.