Rådgiver/spesialrådgiver

Bli kjent med Bærum Kommune

Vil du være pådriver for at Bærum kommune Eiendom realiserer sine høye miljø og klima ambisjoner?

Har du bred erfaring og kunnskap innen fagområdene miljø og klima og et ønske om å realisere noe?

Bærum kommune har en ambisiøs klimastrategi med mål om reduksjon av direkte og indirekte klimagassutslipp, være foregangskommune innen sirkulær økonomi og etablere Fornebu som nullutslippsområde. Kommunen er medlem av FutureBuilt og ZEN, har en samarbeidsavtale med NTNU og deltar aktivt i ulike nettverk og FoU-prosjekter.

Eiendom forvalter, drifter og utvikler Bærum kommunes eiendommer og skal investere 8 milliarder kroner de kommende årene, både i utvikling av nye prosjekter, og vedlikehold av vår totale eiendomsmasse på 850 000 m2. Eiendom skal de neste årene gjennomføre en rekke tiltak i klimastrategien innen alt fra energisparing, fornybar energi og smart styring, til etablering av løsninger for ombruk, avfallsreduksjon, lavutslippsmaterialvalg og utslippsfrie byggeplasser.

Eiendom, avdeling Bærekraft og Installasjoner ansetter nå deg som vil være vår fagansvarlig for miljø og klima. Du skal bidra til at vi begrenser klimabelastningen til kommunens egne bygg til et minimum.

Avdelingen en del av enheten Eiendom Byggkompetanse og Utvikling. Enhetens rolle er å gi råd og rammer til de andre enhetene i Eiendom, samt følge opp utviklingsarbeid. Hos oss vil du være en del av et sterkt fagmiljø hvor vi er opptatt av å dele kunnskap med hverandre. Vi har engasjerte og kunnskapsrike fagressurser innen bl.a. energi, miljø, VVS, automasjon, elektro, renovasjon og utomhus.

Arbeidsoppgaver

Du vil ha hovedansvaret for at Eiendom gjennomfører og videreutvikler sine klimatiltak gjennom arbeid i prosjekter og på eksisterende bygg.

Sentrale arbeidsoppgaver er:

 • Utvikle, gjennomføre, dokumentere, evaluere og rapportere planlagte klimatiltak og planlegge nye

 • Miljørådgiver for byggeprosjekter: Definere og diskutere krav og valg av løsninger, utarbeide og følge opp miljøprogram og miljøoppfølgingsplan og gjennomføring av tiltak i prosjektene

 • Miljørådgivning til Eiendomsforvaltning og Eiendomsdrift knyttet til tiltak i eksisterende bygg

 • Delta i tverrgående prosjekter og arbeid innad i kommunen

 • Deltagelse i nettverk, høringsinnspill, FoU-prosjekter, ZEN, FutureBuilt og samarbeid med andre aktører

 • Bidra til intern og ekstern kompetanseheving og opplæring

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning på bachelor eller masternivå innen miljø, klima, bærekraft, energi eller tilsvarende.

Minimum 5 års erfaring fra fagrådgiving knyttet til miljø og klima fra eiendomsaktør, rådgiverselskap, forskningsinstitusjon eller entreprenørvirksomhet

For å mestre oppgavene bør du ha følgende bakgrunn:

 • Bred erfaring knyttet til gjennomføring av ulike miljøtiltak for bygg og utomhus som sirkulær økonomi og ombruk, energibruk og energiløsninger, materialvalg og naturmangfold

 • God tverrfaglig forståelse og evne til å se miljøkrav og løsninger i sammenheng med brukerbehov og andre tverrfaglige utfordringer

 • Kunnskap om, og erfaring med, ulike beregninger; LCA, LCC og energiberegninger

 • Kjennskap til finansieringsordninger som Enova, klimasats, grønne lån samt EU-taksonomien

 • Erfaring fra prosjekter med FutureBuilt, ZEN, Svanemerket, Breeam eller andre miljøsertifiseringsordninger

 • Erfaring fra byggeprosjekter og utviklingsarbeid

 • Kjennskap prosjektledelse og offentlige anskaffelser

 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Selvstendig. Trives med å ha en pådriverrolle og igangsetter og gjennomfører aktiviteter på eget initiativ

 • Løsningsorientert. Søker nye perspektiver og ideer for å forbedre ytelse og stimulere til nytenkning

 • Helhetstenkende. Ser det store bildet og tar bredere hensyn i betraktning

 • Gjennomføringskraft. Tilpasser atferd raskt og effektivt for å nå mål, overvinne motgang, eller løse en utfordring

 • Tillitsskapende. Etablerer troverdighet; møter utfordringer på en overbevisende måte, og formidler energi i interaksjoner med andre

 • Strukturert. Legger systematiske planer for gjennomføring og dokumenterer arbeidet som er utført

Vi tilbyr

 • Være del av et sterkt fagmiljø med engasjerte kollegaer

 • Gode utviklingsmuligheter hos en av Norges største eiendomsvirksomheter

 • Fleksitidsordning og fleksibelt arbeidssted

 • El-bilpool og elsykler

 • Lønn etter avtale

 • Kompetanseutviklingsstipend

 • Offentlig tjenestepensjonsordning

 • Innflytting i nyrehabilitert Kommunegård i Sandvika fra Q2 2023

 • Tiltredelse snarest

Om stillingen
Søknadsfrist: 24. oktober 2022
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Eyvind Lyches vei 10, 1338 Sandvika
Om selskapet

Bærum kommune

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.   Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25). Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Adresse: Eyvind Lyches vei 10
1338 Sandvika
Kontaktinformasjon

Camilla Torp

Avdelingsleder Bærekraft og installasjoner
Mobiltelefon: +47 950 63 567

Petter N Haug Sandbu

Tjenesteleder Byggkompetanse og utvikling
Mobiltelefon: +47 928 23 930
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.