Group Head of Sourcing

Stillingen som Group Head of Sourcing vil rapportere til Group Chief Sales, Sourcing and Sustainability Officer.

Stillingens viktigste arbeidsoppgaver er:

  • Lede konsernets sourcing organisasjon og forvalte ansvaret for å sikre langsiktig god råstofftilgang til konsernets portefølje av produksjonsanlegg.

  • Forretningsutvikling som tilnærming til nye strategiske samarbeid for akkvisisjon av råstoff.

  • Overvåke rammebetingelser – herunder EU Taksonomi, nasjonale føringer i nordiske land, virkemiddelapparatene og relevante sertifiseringsmekanismer.

  • Relasjonelt arbeid mot stakeholdere i Norden.

  • Ansvar for analyser på selskapets forsyningsportefølje.

  • Ansvar for gjennomføring av effektiv forsynings og kategoriledelse.

  • Følge med på eksisterende og nye verdikjeder, samt hvordan disse kan knyttes opp mot Scandinavian Biogas sin virksomhet. I tillegg er det viktig å kartlegge utviklingsmuligheter innen ny teknologi og se potensielt innovative nyvinninger.

Vi ser etter en analytisk, innovativ og forretningsorientert kandidat med god formalkompetanse.

Viktige næringer for forsyning i Scandinavian Biogas per i dag er sjømat, landbruk, næringsmiddelindustri, skogbruk og prosessindustri. Erfaring innen en av disse næringene vil derfor være en stor fordel, men ikke et krav.

For nærmere opplysninger kontakt en av våre rådgivere hos Visindi, partner Jo Skjelstad, tlf. 414 31 954 eller seniorrådgiver Nils Jørgen Tømmerås, tlf. 971 84 166, evt. adm.dir i Biokraft og Scandinavian Biogas Group CSSSO, Håvard Wollan på tlf. 928 83 383. Visindi vil imøtekomme kandidaters ønske om konfidensialitet, også ovenfor oppdragsgiver i innledende fase.

Om stillingen
Søknadsfrist: 10. april 2022
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Beddingen 8, 7042 Trondheim
Om selskapet

Biokraft AS

Scandinavian Biogas ble etablert i 2005 og er en av Europas ledende produsenter av flytende biogass drivstoff (Bio-LNG). Scandinavian Biogas bidrar gjennom sin virksomhet til en bærekraftig overgang fra fossil til fornybar energi og det er selskapets målsetting å være ledende innenfor storskala framstilling av biogass og biogjødsel. Scandinavian Biogas er en nordisk organisasjon med datterselskaper i Sverige, Norge (Biokraft) og Sør-Korea. Konsernet omsatte i 2021 om lag 393,8 mill. SEK og leverte 366 GWh energi. Selskapet ble børsnotert på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm i desember 2020. Selskapet har en strategisk målsetting om å nå 3TWh biogassproduksjon innen 2030. Dette målet er sterkt preget av dagens og fremtidens fokus på å benytte biogass innen tungtransport i Skandinavia og i Europa. Scandinavian Biogas har hovedkontor i Stockholm. Det norske datterselskapet, Biokraft har kontor på Skogn og i Trondheim. Scandinavian Biogas har en drivkraft og visjon om å være en del av overgangen til et fossilfritt, sirkulært og mer bærekraftig samfunn.
Organisasjonsnummer: 894 625 902
Adresse: Beddingen 8
7042 Trondheim
Kontaktinformasjon

Jo Skjelstad

Partner v/ Visindi
Mobiltelefon: +47 414 31 954

Nils Jørgen Tømmerås

Seniorrådgiver v/ Visindi
Mobiltelefon: +47 971 84 166
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.