Har du lyst til å jobbe for en sirkulær økonomi og med spennende problemstillinger innenfor avfallsområdet?

Om stillingen

Det pågår en rivende utvikling av regelverk innen sirkulær økonomi og avfall, og vi trenger flere kloke hoder! Vi har nå ledig to faste stillinger og ett vikariat hos oss, der du vil få du muligheten til å lede og bidra inn i viktige oppgaver på et samfunnsområde i rask utvikling i samarbeid med dyktige kollegaer.

Seksjon for avfall og grunnforurensning er en av seks seksjoner i miljøgift- og tilsynsavdelingen, og vi jobber bl.a. med regelverk og virkemidler innenfor sluttbehandling og nyttiggjøring av avfall, grunnforurensning, renovasjonsgebyrer og avfallsstatistikk. Arbeidet med å redusere marin forsøpling og mikroplast er også en av oppgavene til seksjonen.

Seksjonen samarbeider tett med andre enheter i Miljødirektoratet, og har i tillegg utstrakt kontakt med andre statlige etater, ulike interesseorganisasjoner, statsforvalteren, kommuner og næringsliv. Seksjonene har totalt 17 engasjerte medarbeidere, og har arbeidssted sentralt plassert på Helsfyr i Oslo.

Stillingens hovedansvarsområder

 • svare ut oppdrag og henvendelser fra Klima- og miljødepartementet og gi faglig støtte til politikkutvikling

 • lede og bidra inn i arbeid med tiltaks- og virkemiddelvurderinger

 • gjennomføre EU-regelverk og forvalte nasjonalt regelverk

 • veilede statsforvalteren, kommunen og næringsaktører

 • behandle klagesaker

 • bidra i annet relevant arbeid innen seksjonens arbeidsområder, som informasjon, veiledning og forvalting av vårt regelverk

Kompetansekrav

Kvalifikasjoner

 • Du har høyere utdanning på masternivå, for eksempel innen naturvitenskap, statsvitenskap, ingeniørfag eller andre relevante fagområder. Relevant utdanning på bachelornivå med erfaring kan kompensere for kravet om master utdanning. Søkere som fullfører mastergrad innen utgangen av juni 2022 kan vurderes til stillingen.

 • kunnskap om relevant regelverk vil telle positivt

 • du har svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og gode engelskkunnskaper

Ønskelig med:

 • relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis innen sirkulær økonomi eller avfall, eller fra forvaltningen

Egenskaper

 • du er strukturert og god til å planlegge og leverer gode resultater til rett tid

 • du har en positiv innstilling og er god til å samarbeide og oppnå gode resultater sammen med andre

 • du er komfortabel med å holde foredrag og ta ordet i større forsamlinger

 • du klarer å se de store linjene, og ikke bare detaljer i sakene du arbeider med

 • du har stor arbeidskapasitet, er robust og er god til å håndtere en hektisk hverdag

 • det er ønskelig med god rolleforståelse

Vi tilbyr

 • 2 faste stillinger med lønn som rådgiver/ seniorrådgiver/ overingeniør/ senioringeniør/ sjefingeniør fra kr 483 700 (ltr 53) til kr. 801 300 (ltr. 79) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifisert søker kan vurderes noe høyere.

 • Vikariat ut 2023 med mulighet for forlengelse, med lønn som rådgiver/ seniorrådgiver/ overingeniør/ senioringeniør/ sjefingeniør fra kr 483 700 (ltr 53) til kr. 752 800 (ltr 77) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifisert søker kan vurderes noe høyere.

 • mulighet til å være med på å drive arbeidet videre på et viktig og prioritert samfunnsområde

 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling

 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter – inkludert trening i arbeidstida fleksible arbeidstidsordninger, og pensjons- og bostedslånsordninger i Statens pensiveness

Omfang: To faste stillinger, samt vikariat ut 2023, med mulighet for forlengelse

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder Henning Gøhtesen på telefon 905 06 696 eller e-post henning.gohtesen@miljodir.no.

Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til HR seniorrådgiver Thomas Seeberg Yri på telefon 928 34 277 eller e-post thomas.seeberg.yri@miljodir.no.

Du sender søknad med relevante vitnemål og attester gjennom Jobbnorge.no. Skriv søknadsbrevet på norsk.

Last opp dine vitnemål gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 37-2022 MAG

Søknadsfrist: 31. mai 2022

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne, hull i CV og personer med innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene i Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Om stillingen
Søknadsfrist: 31. mai 2022
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Helsfyr
Om selskapet

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 56 steder i landet.
Adresse: Grensesvingen 7
0661 Oslo
Kontaktinformasjon

Henning Gøhtesen

Seksjonsleder
E-post: henning.gohtesen@miljodir.no
Mobiltelefon: +47 905 06 696

Thomas Seeberg Yri

HR seniorrådgiver
E-post: thomas.seeberg.yri@miljodir.no
Mobiltelefon: +47 928 34 277
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.