Klimarådgiver

Bli kjent med Klimaetaten, Oslo kommune

Et utslippsfritt Oslo innen 2030? Klimaetaten søker to nye klimarådgivere

Oslo har en lederposisjon innen grønn byutvikling og er blant de byene i verden som har kommet lengst i tilrettelegging og gjennomføring av tiltak for å redusere utslipp. Bystyret har vedtatt ambisiøse klimamål, som gir en historisk mulighet til å oppgradere byen ved å redusere utslippene og tilpasse oss til klimaendringene.

Vi er på jakt etter to nye klimarådgivere som samlet sett skal dekke oppgavene under. Hvilke oppgaver som legges til den enkelte stilling vil bli tilpasset rådgiverens kompetanse og erfaring. Oppgaveportefølgen vil også variere over tid.

Arbeidsoppgaver

 • Utrede og vurdere nye klimatiltak

 • Arbeid med Oslos klimabudsjett og oppfølging av andre kommunale etaters rapportering på klimatiltak

 • Videreutvikle kommunens ledelses- og styringssystem på klimaområdet

 • Samarbeide med byer internasjonalt for å spre erfaringer fra Oslos klimaarbeid og hente hjem kunnskap fra andre

 • Koordinere og forvalte prosjektsamarbeid med internasjonale organisasjoner innen klima, og bidra til god internasjonal kommunikasjon

 • Påregne å bidra i hele avdelingens arbeidsområde og ved noen anledninger hele etatens ansvarsområde

Klimaetaten er organisert i tre avdelinger, hvor Klimafaglig avdeling har ansvar for det strategiske arbeidet som følger av rollen som fagetat og det operative ansvaret for gjennomføring av etatens egne klimatiltak.

Klimafagavdelingens oppgaver og ansvarsområder er:

 • Fagområdene mobilitet, energi, klimaledelse og klimabudsjett og klimatilpasning

 • Strategisk arbeid som følger av rollen som fagetat; policyutvikling på klimaområdet, klimafaglig sekretariat for byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel, klimaledelse og klimabudsjett og produksjon og kvalitetssikring av innhold for kommunikasjon

 • Operativt ansvar for gjennomføring av Klimaetatens egne klimatiltak

 • Faglig arbeid knyttet til tilskuddsforvaltningen Klimaetaten har ansvaret for

 • Drifte og følge opp nettverket Næring for klima, andre nettverk og storbysamarbeid, internasjonalt samarbeid om EUs 100 klimanøytrale byer, og ulike organisasjoner

Kvalifikasjoner

 • Kunnskap om relevante klimafaglige spørsmål som for eksempel vurdering av klimatiltak, klimaledelse, klimaindikatorer, samfunnsøkonomisk analyse, effektberegninger av klimatiltak.

 • Relevant erfaring fra arbeid med klimaspørsmål

 • Relevant høyere utdanning, for eksempel økonom, sivilingeniør, statsvitenskap eller jurist. Lang erfaring kan erstatte utdanningskravet.

 • Ønskelig med kunnskap om kommunale og nasjonale styringssystemer.

 • Meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Initiativrik, med gode samarbeidsevner og evne til å skape entusiasme for nødvendige endringer

 • Evne og vilje til å følge utviklingen i et dynamisk fagfelt og sette seg inn i ny kunnskap

 • Engasjement for klimaspørsmålet

 • Evne til å kommunisere fagområdet på en forståelig måte som kan bidra til atferdsendring hos Oslos befolkning og næringsliv

 • Analytisk og strukturert

 • Fleksibel og nysgjerrig

 • Samarbeider godt i team

 • Stor arbeidskapasitet og fleksibilitet i arbeidsform og oppgaver

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100% fast stilling

 • Ansettelse snarest

 • Attraktive arbeidslokaler sentralt i Oslo sentrum

 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger gjennom Oslo Pensjonsforsikring (opf.no)

 • Fleksibel arbeidstid

 • Et trivelig og engasjerende arbeidsmiljø

 • Gode muligheter for faglig utvikling med spennende oppgaver og utfordringer med klimapolitisk fokus

 • Stillingen avlønnes som spesialkonsulent II, stillingskode 0195 og innplasseres i henhold til etatens lønnspolitikk

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Om stillingen
Søknadsfrist: 22. januar 2023
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Olav Vs gate 4, 0161 Oslo
Om selskapet

Klimaetaten

Om Klimaetaten Klimaetaten ble opprettet 1. juli 2016. Etaten skal være en pådriver for å nå kommunens ambisiøse mål om å redusere klimagassutslippene i Oslo med 95 prosent innen 2030, og bidra til en klimarobust by. Etaten har ansvar for oppfølging av Oslos klimastrategi, og skal bidra til en kraftfull klimaledelse og –styring av kommunen. Etaten skal mobilisere til atferdsendring for å nå Oslos klimamål, og bygge nettverk for gjennomføring av klimatiltak. Klimaetaten rapporterer til Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel. Ung etat Vi er en relativt liten etat i Oslo kommune med rundt 45 ansatte, men med et stort satsningsområde. Som en ung etat jobber vi med å bygge gode jobbrelasjoner, skape effektive rutiner, og ikke minst lage kultur for å sammen løse vårt viktige samfunnsoppdrag. Klimaetaten er organisert i tre avdelinger, administrasjonsavdeling, kommunikasjonsavdeling, og klimafaglig avdeling.
Adresse: Olav Vs gate 4
0161 Oslo
Kontaktinformasjon

Beate Eikesæth

Senior rekrutteringsrådgiver ved Cruit
Mobiltelefon: +47 913 95 985

Audun Garberg

Avdelingssjef, klimafaglig avdeling
Mobiltelefon: +47 913 54 998
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.