Prosjektleder bildeling

Vil du være med å bidra til omstilling til en grønnere og mer effektiv utnyttelse av offentlig bilpark?

Som prosjektleder for Felles Bildeling i Viken-kommuner vil du lede prosessen med å etablere en bildelingsordning i et stort antall kommuner i Viken, hvor bilene skal være tilgjengelig for offentlig ansatte på dagtid og kunne leies av privatpersoner og foreninger på kveldstid.

Viken fylkeskommune og samarbeidsnettverket Klima Viken søker en treårig prosjektleder som vil jobbe tett sammen med kommunene. Prosjektleder vil koordinere informasjon, innspill og kommunikasjon overfor kommuner og jobbe konkret opp mot kommuner og samarbeidsnettverk med formål om å etablere gode bildelingsløsninger i kommunene. Fra 2024 vil prosjektet omfatte kommunene i Akershus, Buskerud og Østfold.

Arbeidsoppgaver

 • kunnskapsinnhenting om mulige og beste løsninger for bildeling og dialog med relevante samfunnsaktører man kan samarbeide med

 • lage et kunnskapsgrunnlag for kommuner om deltakelse på felles anbud, avklare med kommuner om deltakelse og omfang

 • bistå kommuner med kunnskap, avklaringer og intern forankring

 • arrangere møter med kommuner for innspill og informasjonsdeling, tilrettelegge for erfaringsutveksling

 • planlegge og gjennomføre leverandørdialog, utarbeide konkurransegrunnlag og gjennomføre felles anbud

 • bistand til implementering av bildelingsordning og oppfølging av kommuner i etterkant for å øke bruk

 • bistå med kommunikasjonsarbeid ut mot kommuneansatte og innbyggere når bildelingsordning er etablert

Kvalifikasjoner

 • minst 3-årig relevant utdanning på høgskole/-universitets nivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning

 • kjennskap til og/eller interesse for bildelingsløsninger

 • kunnskap om fossilfri kjøretøyteknologi og evne til å tilegne seg ny kunnskap om lade- og fylleinfrastruktur

 • forstå og kommunisere godt skriftlig og muntlig på norsk

Ønskelig med:

 • kjennskap til og erfaring fra kommunal/fylkeskommunal sektor

 • erfaring fra og kunnskap om offentlige anskaffelser

 • kunnskap om ulike typer fossilfrie mobilitetsløsninger

 • erfaring fra gjennomføring av arrangementer og konferanser

Personlige egenskaper

 • løsningsorientert – ser muligheter

 • systematisk – evne til å ha god oversikt og ha mange baller i lufta samtidig

 • gjennomføringsevne – evne til å fullføre og lande komplekse prosesser

 • klimaengasjement – ønske om å utgjøre en forskjell

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Spennende og aktuelle arbeidsoppgaver med mulighet for påvirkning av egen arbeidshverdag.

Du vil ha tilknytning til et bredt faglig miljø bestående av prosjektledere og rådgivere i klimaavdelingen i Viken fylkeskommune og kommuner med allerede etablerte bildelingsløsninger. Du vil få praktisk arbeidserfaring fra et fagfelt med stort og økende fokus i arbeidslivet. Oppgavene vil gi erfaring i utvikling og gjennomføring av prosjektarbeid som vil ha stor verdi for egen videreutvikling. Nyutdannede oppfordres til å søke stillingen.

Lønns- og arbeidsvilkår iht. gjeldende avtaleverk.

Arbeidsstedet er fleksibelt, prosjektleder kan velge mellom å jobbe hjemmefra eller å ha kontorsted i enten Sarpsborg, Oslo eller Drammen. Det må påberegnes noe reising innad i Viken til ulike kommuner og til fylkeshusene.

Viken fylkeskommune etterstreber 100% stillinger, men om søkeren ønsker å jobbe i redusert stilling så kan dette vurderes. Vi ber derfor om at det oppgis hvilken stillingsprosent som er ønskelig.

Om stillingen
Søknadsfrist: 20. november 2022
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Schweigaards gate 4, 0185 Oslo
Om selskapet

Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår. Hos oss møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn for å skape gode tjenester til våre innbyggere. Viken fylkeskommune er en stor arbeidsgiver med over 11 000 ansatte og 1,2 millioner innbyggere. Vi har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport og fylkesveier, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminner. Viken fylkeskommune står foran en endringsprosess, der oppgavene skal deles på tre nye fylkeskommuner. Medarbeidernes kompetanse vil også i nye fylkeskommuner være avgjørende for at oppgaver, tjenester og regionalt utviklingsarbeid utføres på en best mulig måte til regionens innbyggere. Viken fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til stillingens krav, til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. For ansettelse i skole og tannhelse kreves det politiattest av kandidater som får tilbud om stilling. Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jf. offentleglova § 25.
Adresse: Schweigaards gate 4
0185 Oslo
Kontaktinformasjon

Tyra Marie Risnes

Avdelingsleder
Mobiltelefon: +47 976 19 721
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.