Rådgiver biogass

Bli med på å innføre det grønne skiftet i praksis – prosjektarbeid og -utvikling innen biogass!

Ønsker du å jobbe i tverrsnittet mellom politikk, fag og praksis? Hos Viken fylkeskommune får du mulighet til å inngå i et lite team med engasjerte medarbeidere som jobber for å gjøre sirkulære løsninger til en realitet.

Biogass Oslofjord er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, Oslo kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune med mål om å øke produksjon og bruk av biogass og biogjødsel i Oslofjordregionen. Vi har en rekke spennende prosjekter som berører hele biogassverdikjeden: fra matproduksjon og gjødselhåndtering, til bioraffinererier og økt bruk av biogass til busser og tungtransport. Vi har behov for å styrke staben med en person som skal bidra til gjennomføringen av pågående aktiviteter og prosjekter, samt utvikle nye. Se gjerne på nettsiden vår og handlingsplanen for mer informasjon.

Stillingen er en ettårig prosjektstilling. Stillingen knyttes til klimaavdelingen i Viken fylkeskommune, som blir formell arbeidsgiver. Oppstart tidligst mulig.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektarbeid og -styring, inkl. innsamling av informasjon, rapportskriving og tilrettelegging for dialog i form av å organisere møter og workshops.

 • Planlegge aktiviteter innenfor egen ramme eller med støtte fra eksisterende ordninger, med frihet til å utvikle nye og eksisterende prosjekter.

 • Skriving av artikler, faktagrunnlag og eventuelt politiske saker der biogass står sentralt.

Vi har flere spennende pågående prosjekter som det må jobbes med, og vi vil derfor i stor grad være i stand til å tilpasse arbeidsoppgavene avhengig av interesser og kvalifikasjoner. Se gjerne på nettsiden vår og handlingsplanen for mer informasjon.

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på masternivå. Tidligere relevant arbeidserfaring kan gjøre opp for manglende formell utdanning.

 • spesifikk kompetanse på biogass kreves ikke, men kunnskap om verdikjeden vil være en fordel.

 • erfaring med prosjektarbeid er en fordel

 • gode digitale ferdigheter

Både erfarne og nyutdannede oppfordres til å søke. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • evne til å ta initiativ og jobbe selvstendig

 • du må kunne utrykke deg godt , både muntlig og skriftlig på Norsk eller annet skandinavisk språk

 • allsidighet og evne til å jobbe administrativt og faglig

Vi tilbyr

 • mulighet til å jobbe med overgangen til et bærekraftig samfunn

 • spennende og varierte arbeidsoppgaver innen både teori og praksis

 • mulighet til å påvirke eget arbeid og oppgaver

 • bli en del av en liten gjeng biogassentusiaster og bli kjent med aktørene i verdikjeden

 • lønn etter avtale

 • gode offentlige pensjons- og forsikringsordninger

Viken fylkeskommune legger opp til en fleksibel arbeidshverdag med stor grad av digital kommunikasjon. Noe reisevirksomhet innad i fylket må påregnes.

Om stillingen
Søknadsfrist: 9. januar 2023
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Oslo, Drammen & Sarpsborg
Om selskapet

Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår. Hos oss møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn for å skape gode tjenester til våre innbyggere. Viken fylkeskommune er en stor arbeidsgiver med over 11 000 ansatte og 1,2 millioner innbyggere. Vi har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport og fylkesveier, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminner. Viken fylkeskommune står foran en endringsprosess, der oppgavene skal deles på tre nye fylkeskommuner. Medarbeidernes kompetanse vil også i nye fylkeskommuner være avgjørende for at oppgaver, tjenester og regionalt utviklingsarbeid utføres på en best mulig måte til regionens innbyggere. Viken fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til stillingens krav, til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. For ansettelse i skole og tannhelse kreves det politiattest av kandidater som får tilbud om stilling. Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jf. offentleglova § 25.
Adresse: Schweigaards gate 4
0185 Oslo
Kontaktinformasjon

Tyra Marie Risnes

Avdelingsleder
Mobiltelefon: +47 976 19 721
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.