Virksomhetsarkitekt

Er du en som kan gjøre strategi til handling? Kan du gjøre utfordringer til muligheter gjennom teknologi og digitalisering? Da kan du være den vi ser etter!

Vi i Renovasjons- og gjenvinningsetaten skal nå store mål om utslippsfri sortering og gjenvinning av innbyggernes avfall. Nå ser vi etter en erfaren virksomhetsarkitekt til en nyopprettet stilling som ligger plassert midt i dette arbeidet.

Vi er en stor og mangfoldig etat med et enkelt budskap: Drifta må gå. Men i disse tre ordene ligger også kompleksiteten vår. Vi har derfor behov for en som tenker langsiktig og strategisk for årene som kommer. Vi er alene i Norge om å drive avfallsinnsamling, gjenvinningsstasjoner og industrielle behandlingsanlegg. Det er ikke til å misforstå: Å jobbe som virksomhetsarkitekt hos oss vil bli en omfattende og samfunnsviktig jobb.

Gjennom forståelsen din av behovene og utfordringene våre, blir du sentral i byggingen og vedlikeholdet av en ny virksomhetsarkitektur, i skjæringsfeltet mellom IT og drift. Her får du alle muligheter til å forme din egen rolle, sammen med engasjerte kolleger i en etat som er på vei fremover.

Hvem er du?

Du må ha dokumentert erfaring med og forståelse for virksomhetsstyring og komplekse verdikjeder. Du må se både korte og lange linjer, og ha evnen til å jobbe på tvers av flere fagfelt med kolleger fra både driftsavdelingene og administrasjonen.

Som fagansvarlig vil du få myndighet til å ta faglige beslutninger ved behov. Du rapporterer til nærmeste leder på vegne av andre kolleger innen fagfeltet ditt. Du har ikke personal- eller økonomiansvar.

Vi ber om at du vedlegger attester, vitnemål m.m. i din søknad innen søknadsfristens utløp. Svar gjerne ut kvalifikasjonene vi søker i din søknad.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og implementere en helhetlig virksomhetsarkitektur for etaten, herunder utvikle felles forståelse av virksomhetens mål, strategier og prosesser, samt sikre at virksomhetens IT-løsninger støtter opp under disse
 • Identifisere muligheter for å styrke etatens organisatoriske effektivitet gjennom teknologi, ved å definere standarder og retningslinjer for teknologiske løsninger og arkitekturer
 • Være bindeledd og sikre samarbeid mellom ulike avdelinger, IT og øvrige interessenter, for å forstå behov og utfordringer knyttet til valg og implementering av teknologiske løsninger
 • Prosjektledelse og rådgivning ifm. IT-investeringer
 • Veilede og støtte prosjekt-team i gjennomføring av teknologiprosjekter, samt yte rådgivning og faglig støtte til ledelsen i relaterte beslutningsprosesser
 • Delta i seksjonens ledergruppe som fagrepresentant

Kvalifikasjoner

 • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning, fortrinnsvis mastergrad
  • Særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Erfaring med alle faser i utviklings-/digitaliseringsprosjekter
 • Dokumentert erfaring med og forståelse for forretningsprosesser og komplekse verdikjeder
 • Lang og relevant erfaring med stillingens ansvarsområder

Fordelaktige kvalifikasjoner:

 • Kjennskap til offentlige anskaffelser
 • Erfaring og/eller kjennskap til Oslo kommune (lov- og avtaleverk, strategi m.m.)

Personlige egenskaper

 • Evne til resultatorientert og selvstendig arbeid
 • Du tenker strategisk, strukturert og analytisk

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig utvikling og kompetanseheving
 • Svært gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Fleksitid og mulighet for hjemmekontor inntil to dager i uken
 • Subsidiert treningsavtale
 • Eget trimrom på etatens hovedkontor
 • Subsidiert kantine
 • Stillingen lønnes etter avtale
Om stillingen
Søknadsfrist: 11. juni 2024
Ansettelsestype: Fast ansettelse
Stillingsbrøk: Fulltid
Arbeidssted: Oslo
Om selskapet

Oslo Kommune Renovasjons- Og Gjenvinningsetaten

Renovasjons- og gjenvinningsetaten består av rundt 700 engasjerte medarbeidere, som sammen jobber for økt kildesortering samt sørger for innsamling, mottak, behandling og gjenvinning av avfall fra alle husholdninger i Oslo.

Vår etat er en av de viktigste bidragsyterne til Oslo kommunes arbeid med å nå målene om økt materialgjenvinning og reduserte klimautslipp. Foruten å daglig levere kundevennlige tjenester så arbeider vi kontinuerlig med store prosjekter som vil være med på å forme byen i årene som kommer. Sammen gjør vi Oslos viktigste jobb!

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Etaten legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Kanskje du blir vår nye kollega som vil få muligheten til å være med på vår reise.

Du kan lese mer om Renovasjons- og gjenvinningsetaten på Oslo kommune sine nettsider.

Adresse: Haraldrudveien 20
0581 Oslo
Kontaktinformasjon

Torbjørn Undeland

Avdelingsdirektør
Mobiltelefon: +47 952 68 791
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.