Vi styrker arbeidet for en sirkulær økonomi!

Om stillingen

Det pågår en rivende utvikling av regelverk innen sirkulær økonomi som del av EUs grønne giv, og vi har nå fått flere nye stillinger for å styrke dette arbeidet! Hos oss får du muligheten til å arbeide med et samfunnsområde i rask utvikling i samarbeid med dyktige kollegaer.

Vår nye seksjon for sirkulær økonomi ligger i miljøgift- og tilsynsavdelingen, og har ansvar for regelverk og virkemidler innen sirkulær økonomi og koordinering av EU/EØS-arbeidet i Miljø­direktoratet.

Seksjonen samarbeider tett med andre enheter i Miljødirektoratet, og har i tillegg utstrakt kontakt med andre statlige etater, ulike interesseorganisasjoner, statsforvalteren, kommuner og næringsliv. Seksjonen blir bestående av 14 engasjerte medarbeidere, og har arbeidssted sentralt plassert på Helsfyr i Oslo.

Stillingens hovedansvarsområder

 • gjennomføre EU-regelverk og forvalte nasjonalt regelverk innen sirkulær økonomi

 • svare ut oppdrag og henvendelser fra Klima- og miljødepartementet og gi faglig støtte til politikkutvikling

 • lede og bidra inn i arbeid med tiltak og virkemidler for sirkulær økonomi

 • veilede statsforvalteren, kommunen og næringsaktører

 • bidra i annet relevant arbeid innen seksjonens arbeidsområder, som behandling av klagesaker

Kompetansekrav

Kvalifikasjoner

 • Du har høyere utdanning på masternivå, for eksempel innen naturvitenskap, statsvitenskap, ingeniørfag eller andre relevante fagområder. Relevant utdanning på bachelornivå med lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet om utdanning på masternivå.

 • du har svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

 • du er trygg på å snakke engelsk i møter og kan kommunisere godt skriftlig på engelsk

 • det vektlegges om du har relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis innen sirkulær økonomi eller avfall, eller fra forvaltningen

 • kunnskap om relevant regelverk vil telle positivt

Egenskaper

 • du er strukturert, en effektiv gjennomfører og leverer gode resultater til rett tid i en hektisk hverdag

 • du klarer å se de store linjene, og ikke bare detaljer i sakene du arbeider med

 • du har god evne til å se de viktigste problemstillingene og prioritere innsatsen der det er viktigst

 • du har en positiv innstilling og er god til å samarbeide og oppnå resultater sammen med andre

 • du er komfortabel med å holde foredrag og ta ordet i større forsamlinger

 • du har stor arbeidskapasitet

 • du må ha god rolleforståelse

Vi tilbyr

 • Tre nye, faste stillinger, med lønn som rådgiver/ seniorrådgiver/ overingeniør/ senioringeniør/ sjefingeniør fra kr 493 700 (ltr. 53) til kr. 765 600 (ltr. 77) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifisert søker kan vurderes noe høyere.

 • mulighet til å være med på å drive arbeidet videre på et viktig og prioritert samfunnsområde

 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling

 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter – inkludert trening i arbeidstida

 • fleksible arbeidstidsordninger, og pensjons- og bostedslånsordninger i Statens pensjonskasse

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder Hege Rooth Olbergsveen på telefon 415 21 909.

Du sender søknad med relevante vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.no. Vi ønsker at du laster opp dine vitnemål gjennom Vitnemålsportalen.

Send inn søknaden og relevante vitnemål og attester gjennom Jobbnorge.no. Skriv søknaden på norsk og last opp vitnemålene dine gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 94-2022 MSØ

Søknadsfrist: 8. januar 2023

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til personvernerklæringen vår.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere med redusert funksjonsevne, hull i CV og innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om kravene i Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Dette danner grunnlaget for en anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Antall stillinger: 3

Om stillingen
Søknadsfrist: 8. januar 2023
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Helsfyr i Oslo
Om selskapet

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 56 steder i landet.
Adresse: Grensesvingen 7
0661 Oslo
Kontaktinformasjon

Hege Rooth Olbergsveen

Seksjonsleder for sirkulær økonomi
Mobiltelefon: +47 415 21 909
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.