Vi styrker arbeidet for en sirkulær økonomi!

En fast stilling og et vikariat ut 2023, med mulighet for forlengelse

Om stillingen

Det pågår en rivende utvikling av regelverk innen sirkulær økonomi og avfall, og vi trenger to kloke hoder! Hos oss får du muligheten til å arbeide med et samfunnsområde i rask utvikling i samarbeid med dyktige kollegaer.

Seksjon for sirkulær økonomi ligger i miljøgift- og tilsynsavdelingen, og har ansvar for regelverk og virkemidler innen sirkulær økonomi og avfall, og koordinering av EU/EØS-arbeidet i Miljødirektoratet.

Seksjonen samarbeider tett med andre enheter i Miljødirektoratet, og har i tillegg utstrakt kontakt med andre statlige etater, ulike interesseorganisasjoner, statsforvalteren, kommuner og næringsliv. Seksjonen har 19 engasjerte medarbeidere, og har arbeidssted sentralt plassert på Helsfyr i Oslo.

Stillingens hovedansvarsområder

 • lede og bidra inn i arbeid med tiltaks- og virkemiddelvurderinger

 • gjennomføre EU-regelverk og forvalte nasjonalt regelverk

 • svare ut oppdrag og henvendelser fra Klima- og miljødepartementet og gi faglig støtte til politikkutvikling

 • veilede statsforvalteren, kommunen og næringsaktører

 • behandle klagesaker

 • bidra i annet relevant arbeid innen seksjonens arbeidsområder

Kompetansekrav

Kvalifikasjoner

 • Du har høyere utdanning på masternivå, for eksempel innen naturvitenskap, statsvitenskap, ingeniørfag eller andre relevante fagområder. Relevant utdanning på bachelornivå med lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet om utdanning på masternivå. Søkere som fullfører mastergrad innen utgangen av august 2022 kan vurderes til vikariatet.

 • du har svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

 • du er trygg på å snakke engelsk i møter og kan kommunisere godt skriftlig på engelsk

 • det vektlegges om du har relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis innen sirkulær økonomi eller avfall, eller fra forvaltningen

 • kunnskap om relevant regelverk eller IT-kompetanse i tillegg til relevant utdannelse vil telle positivt

Egenskaper

 • du er smart, en effektiv gjennomfører og leverer gode resultater til rett tid

 • du er strukturert og god til å planlegge, og trives med flere arbeidsoppgaver på en gang

 • du klarer å se de store linjene, og ikke bare detaljer i sakene du arbeider med

 • du har evne til å se de viktigste problemstillingene og prioritere innsatsen der det er viktigst

 • du har en positiv innstilling og er god til å samarbeide og oppnå resultater sammen med andre

 • du er komfortabel med å holde foredrag og ta ordet i større forsamlinger

 • du har stor arbeidskapasitet, er robust og er god til å håndtere en hektisk hverdag

 • du må ha god rolleforståelse

Vi tilbyr

 • en fast stilling og et vikariat ut 2023 med mulighet for forlengelse, med lønn som rådgiver/ seniorrådgiver/ overingeniør/ senioringeniør/ sjefingeniør fra kr 493 700 (ltr 53) til kr. 765 600 (ltr 77) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifisert søker kan vurderes noe høyere.

 • mulighet til å være med på å drive arbeidet videre på et viktig og prioritert samfunnsområde

 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling

 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter – inkludert trening i arbeidstida

 • fleksible arbeidstidsordninger, og pensjons- og bostedslånsordninger i Statens pensjonskasse

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder Hege Rooth Olbergsveen og kan nås på telefon 415 21 909.

Du sender søknad med relevante vitnemål og attester gjennom Jobbnorge.no. Skriv søknadsbrevet på norsk.

Last opp dine vitnemål gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 46-2022 MSØ

Søknadsfrist: 14. august 2022

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne, hull i CV og personer med innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene i Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Om stillingen
Søknadsfrist: 14. august 2022
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Helsfyr
Om selskapet

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 56 steder i landet.
Adresse: Grensesvingen 7
0661 Oslo
Kontaktinformasjon

Hege Rooth Olbergsveen

Seksjonsleder
Mobiltelefon: +47 415 21 909
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.