Kundekonsulent

Vil du bidra til at innbyggjarane våre blir best i vest på sirkulær økonomi? Kan du skape den gode kundeopplevinga for våre kundar og abonnentar? Då håpar vi du les vidare.

Er du vår nye kundekonsulent? Vi søker to kundekonsulentar til å handtere smått og stort av henvendelsar og saksbehandling for våre kundar og abonnentar i Sunnfjord. Her blir du del av eit tverrfagleg fellesskap med dyktige kollegaer som har ei viktig rolle i lokalsamfunnet. Vi skal hjelpe innbyggjarane våre gjennom det grøne skiftet, og for å få til det treng vi nokre engasjerte kundekonsulentar med på laget.

Kven er du?

Det viktigaste for å lukkast i denne stillinga er at du er komfortabel med kundekontakt og at du kan kommunisere godt med ulike kundegrupper. Vi dekkjer heile befolkninga i området vårt, så du må kunne forstå og snakke med menneske i alle aldrar og med ulike utgangspunkt. Har du i tillegg godt humør og ser løysingar der andre ser problem, er du den vi leitar etter.

Slik vil du jobbe

Arbeidet går i hovudsak ut på å handtere henvendelsar frå kundane våre – om alt frå fakturaspørsmål til spørsmål om slamhandtering – og elles drive informasjonsarbeid om tenestene våre. Du vil jobbe tett med kundesenteret vårt og fungere som eit bindeledd mellom abonnentane våre og resten av organisasjonen. Dette inkluderer:

 • Svare ut spørsmål på telefon og e-post

 • Sakshandsaming og arkivering

 • Oppdatering av rutine

 • Anna administrativt arbeid

Andre oppgåver kan komme i tillegg. Dette er nyoppretta stillingar og vi vil kunne tilpasse stillinga etter dine ønskjer, erfaring og kompetanse.

Kvalifikasjonar

Du kan vere enten nyutdanna eller erfaren. Vi skjer etter to kundekonsulentar og vil sjå dei to stillingane i samanheng og prøve å finne ein god match av kompetanse og erfaring, då de vil jobbe tett saman og forhåpentlegvis utfylle kvarandre. Du vil få opplæring i alt du skal gjere, men det er ein fordel om du har:

 • Relevant utdanning, for eksempel kontorfag, økonomi, serviceyrke eller liknande

 • Gode datakunnskapar

 • Noko erfaring frå liknande oppgåver og sakshandsaming

Vi tilbyr:

 • Trygg jobb i ein trygg bransje og ein arbeidsplass i vekst

 • Konkurransedyktige vilkår og KLP pensjon

 • Fleksible arbeidstidsordningar etter avtale med kollegaer

 • Kompetanseheving: Deltaking på kurs og konferansar, nettverk og moglegheit til å hospitere hos andre renovasjonsselskap

 • Varierte oppgåver og moglegheit til å jobbe innanfor ulike fagfelt

Lurar du på korleis det er å jobbe i Sunnfjord Miljøverk? Les om Lennart og Karoline som fekk draumejobben hos oss!

Ønskjer du meir info om stillinga? Ta kontakt med Økonomisjef Bodil Øvretveit 906 56 898 eller økonomimedarbeidar Lennart Nes Nyhammer 916 62 273.

Antall stillinger: 2

Om stillingen
Søknadsfrist: 13. mars 2023
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Einstølen, 6815 Førde
Om selskapet

Sunnfjord Miljøverk IKS

Sunnfjord Miljøverk IKS er renovasjonsselskapet til kommunane Sunnfjord, Askvoll, Fjaler og Hyllestad - til saman om lag 29 000 innbyggjarar og 12 500 abonnentar. Vår viktigaste oppgåve er å løyse kommunane sine utfordringar innan avfallshandtering på ein mest mogleg miljø- og kostnadseffektiv måte. Vi er eit selskap i vekst og har store ambisjonar for framtidas renovasjonstenester i regionen. Les meir om oss på nettsida vår.
Adresse: Kloppstadvegen 310
6815 Førde
Kontaktinformasjon

Bodil Øvretveit

Økonomisjef
Mobiltelefon: +47 906 56 898

Lennart Nes Nyhammer

Økonomimedarbeidar
Mobiltelefon: +47 916 62 273
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.