Vil du jobbe med fornybare drivstoff?

Om stillingen

Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050, med en transportsektor som er nær utslippsfri. Vil du bidra til å løse denne utfordringen, og ta del i vårt arbeid med biodrivstoff og andre fornybare drivstoff som hydrogen, ammoniakk, biogass og e-drivstoff?

Hos oss får du mulighet til å samarbeide med svært kompetente og engasjerte kollegaer, og du kan bidra på et viktig fagområde som er i rask utvikling. EU lager ny klimalovgivning i et høyt tempo, og dette gir Miljødirektoratet nye oppgaver. Videreutvikling av fornybardirektivet og innføring av nye virkemidler som omfatter fornybare drivstoff står sentralt i EUs «Klar for 55»-regelverkspakke. Vi analyserer EUs regelverk i norsk kontekst, og skal iverksette og forvalte nye drivstoffreguleringer. Samtidig trapper Norge opp omsetningskravene for biodrivstoff og innfører nye omsetningskrav. Vi har derfor behov for å styrke arbeidet vårt med biodrivstoff og fornybare drivstoff med 2 nye stillinger. Vil du være med?

Transportseksjonen er en av syv seksjoner i klimaavdelingen, og har i dag 12 ansatte. Vi analyserer klimatiltak- og virkemidler for transportsektoren, forvalter omsetningskrav for biodrivstoff og gir faglige råd til Klima- og miljødepartementets arbeid med å redusere utslipp fra transportsektoren. Vi følger opp vedtatt politikk ved å bidra med virkemiddelutforming og utarbeidelse av forslag til reguleringer. Store deler av arbeidet vårt gjøres i samarbeid med andre etater. I dag forvalter vi omsetningskrav for biodrivstoff i vei og luftfart, og det innføres nå omsetningskrav for biodrivstoff i ikke-veigående maskiner i tillegg til at det planlegges for innføring i skipsfarten. Vi har ansvaret for en forsvarlig forvaltning av omsetningskravene for biodrivstoff og sikre at biodrivstoffet er bærekraftig i tråd med EUs fornybardirektiv.

Hovedansvarsområder

 • følge, iverksette, forvalte og veilede på regelverk fra EU knyttet til biodrivstoff og andre fornybare drivstoff

 • forvalte og videreutvikle norsk biodrivstoffregelverk, herunder gi råd til departementet og levere utredningsoppdrag

 • veilede drivstoffomsettere, kvalitetssikre og sammenstille rapporteringsdata for salg av biodrivstoff

 • bidra i seksjonens arbeid med andre tiltak og virkemidler for å kutte utslipp fra transportsektoren

 • bidra til å løse andre relevante oppgaver innenfor seksjonens og klimaavdelingens ansvarsområder ved behov

Kompetansekrav

Kvalifikasjoner

 • du har fullført relevant utdanning på mastergradsnivå (eller fullfører våren 2023), og er f.eks. ingeniør, naturviter, økonom, samfunnsviter eller jurist.

 • du har fortrinnsvis kunnskap om fornybare drivstoff og gjerne erfaring fra eller god kjennskap til drivstoffmarkedet i Norge

 • du har gjerne erfaring fra myndighetsutøvelse og/eller regelverksarbeid

 • du kommuniserer godt både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk

 • du har god tallforståelse og erfaring med Excel

Personlige egenskaper

 • du trives både med å jobbe selvstendig og sammen med andre

 • du er nøyaktig, strukturert og har øye for detaljene

 • du er analytisk, og god til å sammenstille og analysere data og informasjon

 • du setter deg raskt inn i komplekse problemstillinger og trives med tidvis høyt arbeidstempo

Vi tilbyr

 • fast stilling med lønn som rådgiver/seniorrådgiver/overingeniør/senioringeniør/sjefingeniør fra kr 493 700 (lønnstrinn 53) til kr. 765 600 (lønnstrinn 77) etter erfaring og kvalifikasjoner.

 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde

 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling

 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert trening i arbeidstida

 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder Anna von Streng Velken, telefon 900 78 927. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til avdelingskoordinator Helle Myrthel Kvalvik, telefon 405 51 311.

Send inn søknaden og relevante vitnemål og attester gjennom Jobbnorge.no. Skriv søknaden på norsk og last opp vitnemålene dine gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 89-2022 KTS

Søknadsfrist: 15. januar 2023

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til personvernerklæringen vår.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere med redusert funksjonsevne, hull i CV og innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om kravene i Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Dette danner grunnlaget for en anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Antall stillinger: 2

Om stillingen
Søknadsfrist: 15. januar 2023
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Helsfyr i Oslo
Om selskapet

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 56 steder i landet.
Adresse: Grensesvingen 7
0661 Oslo
Kontaktinformasjon

Anna von Streng Velken

Seksjonsleder
Mobiltelefon: +47 900 78 927

Helle Myrthel Kvalvik

Avdelingskoordinator
Mobiltelefon: +47 405 51 311
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.