Produksjonsleiar

For å nå ambisiøse klimamål og omstilling til ein sirkulær økonomi, står avfallsbransjen ovanfor store endringar. Vi søker deg som kan bidra til at SUM tar dette steget.

I rollen som produksjonsleiar får du ansvaret for den operative drifta i konsernet. Du vil få direkte påverking på den praktiske implementeringa av det grøne skifte. I tillegg vil du bli en sentral bidragsytar i arbeidet med verksemdas strategi og du får store moglegheiter til å sette ditt preg på organisasjonen som en del av konsernets leiing.

Ansvarsområder:

 • Ansvar for operativ drift av renovasjon, miljøstasjonar og drift av hovudanlegget

 • Leie og vidareutvikle avdelinga og tilsette etter gjeldande strategi og mål

 • Sikre miljøriktig og kostnadseffektivt mottak, behandling og vidareforsending av avfall

 • Optimalisere interne prosesser for å sikre ønsket kvalitet på avfallstyper

 • Ansvarleg for avdelinga sine anskaffingar, derunder nedstraumsavtalar

Kvalifikasjonar

 • Relevant utdanning på master-/hovudfagsnivå.

 • Erfaring frå liknande leiarstilling.

 • Kjennskap og operativ erfaring frå leiing og drift av industriverksemder

 • Erfaring frå systematisk forbetringsarbeid, systematisering og optimalisering av produksjon

 • Kompetanse om HMSK

Vi tilbyr

 • Trygg jobb i ein trygg bransje og ein arbeidsplass i vekst

 • Konkurransedyktige vilkår og KLP pensjon

 • Fleksible arbeidstidsordningar etter avtale med kollegaer

 • Kompetanseheving: Deltaking på kurs og konferansar, nettverk og moglegheit til å hospitere hos andre renovasjonsselskap

 • Varierte oppgåver og moglegheit til å jobbe innanfor ulike fagfelt

Lurar du på korleis det er å jobbe i Sunnfjord Miljøverk? Les om Lennart og Karoline som fekk draumejobben hos oss!

Ønskjer du meir info om stillinga? Ta kontakt med dagleg leiar Henning Tjørhom på telefon 920 77 595.

Om stillingen
Søknadsfrist: 13. mars 2023
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Einestølen, 6815 Førde
Om selskapet

Sunnfjord Miljøverk IKS

Sunnfjord Miljøverk IKS er renovasjonsselskapet til kommunane Sunnfjord, Askvoll, Fjaler og Hyllestad - til saman om lag 29 000 innbyggjarar og 12 500 abonnentar. Vår viktigaste oppgåve er å løyse kommunane sine utfordringar innan avfallshandtering på ein mest mogleg miljø- og kostnadseffektiv måte. Vi er eit selskap i vekst og har store ambisjonar for framtidas renovasjonstenester i regionen. Les meir om oss på nettsida vår.
Adresse: Kloppstadvegen 310
6815 Førde
Kontaktinformasjon

Henning Tjørhom

Dagleg leiar
Mobiltelefon: +47 920 77 595
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.