Nyheter Politikk
Foto: Sitikka/Getty Images

Høyre foreslår grønt luftfartsprogram

Partiet vil ha norsk industri med i utviklingen.

En gruppe stortingsrepresentanter fra Høyre har fremmet forslag om å slippe til norsk industri i utbedringen av grønn luftfart i Norge. Utvalget mener at Norge har en unik posisjon for å bidra i større internasjonale grønne prosjekter, fremtidig utvikling, og testing av nye nullutslippsfly.

— Norge kan tilby luftrom med lav trafikktetthet, i tillegg til vær- og temperaturforhold som utfordrer den teknologiske utviklingen. Norges utfordrende klima er et kvalitetsstempel for fly som gjennomfører tester i landet, heter det i forslaget

LES OGSÅ: Høyre ønsker ikke statlig hydrogenselskap—men ber regjeringen støtte norsk hydrogennæring

Med norske fjell og varierende værforhold mener utvalget at Norge kan være en ideell testarena for nullutslippsfly. Dette vil i tillegg bidra til at landet får en internasjonal rolle i et større utviklingsarbeid.

Forslaget peker videre til NOU 2019:22 om norsk luftfart, der det konkluderes at flyene som betjener kortbanenettet i Norge må erstattes i 2030. Med disse flyene på vei ut, mener forslagsstillerne at vi har en unik mulighet til å tilpasse den nye teknologien til norske forhold, der været er utfordrende, og kortbanenettet er kritisk.

Les også: Blir Asia fremtidens hotspot for hydrogenfly?

Forvirring om Parisavtalen

Når Parisavtalen ble undertegnet i 2015 forelå det en del forvirring rundt hvorvidt tungtransport og luftfart falt inn under avtalen, ettersom utslippene forekommer utenfor individuelle nasjonale grenser. Først i 2021, oppklarte Estelle Dehon, en advokat fra Hausfelds, at Parisavtalen omfatter generelle utslippskutt, på tvers av hele økonomien.

LES OGSÅ: Hypersonisk lastefly kan revolusjonere global varetransport

Den juridiske utredningen, på bestilling fra T&E, konkluderer at utslippskutt for tungtransport og luftfart er absolutt innenfor avtalens rammeverk, tross motstand fra industrien.

Norsk satsing på nullutslippsfly

Widerøe, som største leverandør av flyreiser internt i Norden, har lansert sitt eget Zero-program, og har tatt sikte på å levere fly med klimanøytral drivkraft. Programmet ble iverksatt i 2019, og adopterte regjeringens ambisjon om null utslipp innen 2030 som sin egen.

Widerøe Zero har inngått et samarbeid med flere internasjonale industriprodusenter om å utvikle ny fremdriftsteknologi til innfasing på norske flyplasser. Forskningsarbeidet har fokusert i hovedsak på elektriske løsninger, samt hydrogendrevne gassturbiner eller drivstoffceller.

LES OGSÅ: Widerøe, Rolls Royce og Embraer skal studere nullutslippsfly

Unikt kortbanenettverk

Forslaget peker videre på en rekke gunstige forutsetninger for Norge som testland for ny luftfartsteknologi. Det lave passasjergrunnlaget per flyvning, samt korte strekninger er en forutsetning for testing av kapasitet, ettersom det beregnes at de første nullutslippsflyene i kommersiell tjeneste vil lide av forkortet rekkevidde.

Forslaget påpeker også at norsk transportsektor allerede har opparbeidet seg en del erfaring fra elektrifiseringen av bilnettet, til elektrifiseringen av enkelte aspekter av maritim transport.

Teknisk erfaring, kombinert med relativt tverrpolitiske ambisjoner om klimagassreduksjon, og tilgang til fornybar energi kan gjøre Norge til en ideell testarena, heter det i forslaget.

Til sist i forslaget konkluderer gruppen at Norges anledning til å ta sin plass i denne internasjonale utviklingen er forholdsvis kort. Vi er derfor avhengig av rask framdrift.

LES OGSÅ: H3 Dynamics vil revolusjonere flybransjen

Kilde: Representantforslag; Stortinget

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Hydrogen24

– Dette er musikk i våre ører

Ingebjørg T. Wilhelmsen, Norsk Hydrogenforum

– Et godt utgangspunkt for klimakutt

Øivind Brevik, Samfunnsbedriftene
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.