Nyheter Industri
Foto: Norsk olje- og gass.

— Norsk gassproduksjon må gå for fullt i mange tiår fremover

Etterspørselen i Europa er så stor at det vil være behov for all norsk naturgass i lang tid, viser ny rapport fra Rystad Energy. For Norge er dette en stor industriell mulighet, sier direktøren fra Norsk olje og gass.

— Vi ser at norsk produksjon er avgjørende for å dekke Europas energibehov og hvor sårbar man kan være dersom man energiproduksjonen kuttes før forbruket, sier Torbjørn Giæver Eriksen, direktør næringspolitikk og kommunikasjon i Norsk olje og gass i en pressemelding.

— Norge må derfor være sikker på at de gjør nok, både med leting, utbygging og produksjon, slik at vi kan fylle vår rolle som trygg energileverandør til Europa, sier han.

REPowerEU: Slik skal EU erstatte russisk gass innen 2030

Norges produksjon er langt fra nok

Selv om Norge produserer alt de kan, vil Europa fortsatt trenge mer enn dobbelt så mye gass i året fra andre kilder i 2035, viser en ny  analyse fra Rystad Energy (Rystad Energys Mean scenario).

Den forutser en årlig vekst i global gassetterspørsel på 1 prosent fra 2021 til 2035. Denne veksten er konsistent med at den globale oppvarmingen begrenses til under to grader celsius.

Rystad Energy har sett på flere scenarioer der hvert av de tre største bruksområdene, kraftproduksjon, oppvarming av bygninger og industri, tas gradvis bort.

Selv i  et scenario der man antar at hele gassetterspørselen til kraftsektoren forsvinner innen 2035, blant annet på grunn av økt satsing på fornybar energi og annen teknologi, viser rapporten at Europa fortsatt vil ha et større behov for naturgass enn Norge klarer å produsere.

REPowerEU: — Dette er en kraftig vekker for norske myndigheter

CCS - avgjørende for å lykkes med blått og grønt hydrogen

EUs mål er at fornybar- og lavkarbongass skal erstatte naturgass så langt det lar seg gjøre mot 2050. Dette innebærer økning i produksjon av biogass og biometan, grønt og blått hydrogen og syntetiske brensler. Ifølge Rystad-rapporten vil EU i 2050 trenge naturgass med karbonfangst- og lagring tilsvarende omtrent like mye som Norge produserer i dag.

— Både blått og grønt hydrogen vil være viktig for å bringe EU til netto nullutslipp. Da er det viktig at både EU og Norge legger til rette for å etablere et marked for hydrogen. For Norge er dette en stor industriell mulighet som gassprodusent og det vil kreve videreutvikling av CO2-lagret på norsk sokkel, sier Eriksen.

Det betyr at Norge er godt posisjonert som gassnasjon i mange år fremover.

— Tyskland trenger ikke russisk gass etter sommeren 2024

Hovedfunnene fra rapporten:

— Rapporten fra Rystad Energy dokumenter at Norge er en svært viktig og pålitelig leverandør av gass til EU og Storbritannia.

Importen fra Russland har sunket siden 2019, og i 2021 importerte EU og Storbritannia nesten like mye fra Norge som fra Russland. Denne vinteren har importen fra Norge vært høyere enn fra Russland.

— EU vil trenge så mye gass fra Norge som mulig i mange tiår fremover. Gassen gir Norge inntekter og arbeidsplasser, Europa tilgang på helt nødvendig og pålitelig energi og vil bidra til å redusere verdens klimagassutslipp.

— Norsk naturgass passer som hånd i hanske til EUs klimastrategi fremover. På kort sikt bidrar den til utslippsreduksjoner gjennom å erstatte kull og på lang sikt kan vi levere tilnærmet utslippsfri hydrogen.

— Hvis Norge skal fortsette å levere på dagens nivå, er næringen avhengig av at myndighetene både godkjenner planlagte prosjekter og utlyser nye letearealer. Prosjekter som NOAKA og Linnorm kan bidra med store volumer fremover.

Vurderer hydrogenrørledning mellom Norge og Tyskland

Kilde: Pressemelding

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Hydrogen24

Oslo og Akershus viser hvorfor bompenger er smart klimapolitikk

Ingvild Kilen Rørholt, Miljøstiftelsen ZERO
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.