Nyheter Tungtransport
Foto: Hynion

Hynion vil etablere «Vannlinjen»: Det første nettverket for tanking av båter og veitransport

— Vi kan levere 10 hydrogenstasjoner fra Oslo til Kristiansand som et direkte svar på politikernes ønsker, sier Ulf Hafseld, CEO i Hynion.

Hos oss kan du betale med kort!. Enkelt og brukervennlig, sier Ulf Hafseld CEO i Hynion Foto: Øyvind P

Hynion er fortsatt den største hydrogenstasjonsaktøren i Norge og Sverige, og viser nå at de har tydelige ambisjoner om å utvikle nettverket videre – også innenfor maritim sektor.

— Nå som Stortinget har signalisert at de ønsker å få en rask utvikling av en nasjonal hydrogen infrastruktur, er vi klare til å plukke opp ballen og få satt den i spill, sier Ulf Hafseld, CEO i Hynion.

Men først litt bakgrunn:

I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett ble det nylig enighet mellom regjerings-partiene og SV om følgende vedtak:

«Stortinget ber regjeringen utrede hvordan markedet eventuelt i samspill med statlige myndigheter raskt kan utvikle et landsdekkende nettverk av fyllestasjoner og knutepunkter for hydrogen for landtransport, sjøtransport og industrielle formål og komme tilbake til dette i revidert statsbudsjett for 2023.»

Hynion: — Den travleste hydrogenstasjonen i Nord-Europa

Vil bygge nettverk av hydrogenstasjoner fra Oslo til Kristiansand

Som ett innspill til ovennevnte vedtak legger i dag hydrogenselskapet Hynion frem sin nye infra-strukturplan for utvikling av ett nettverk av hydrogenstasjoner på kyststrekningen fra Oslo til Kristiansand.

Og her er det verdt å merke seg ordet kyststrekningen: De nye stasjonene skal nemlig både kunne forsyne maritim og landbasert trafikk.

— Det er en stadig økende interesse for bruk av hydrogen til sjøs. Ved å kombinere hydrogenstasjoner slik at de kan forsyne både landbaserte kjøretøy så vel som båter, kan vi få en kostnadseffektiv innfasing av de første stasjonene uttaler Ulf Hafseld, daglig leder i Hynion.

Hynion har allerede innledet et samarbeid med den norske båtprodusenten Hyrex om å utvikle en flytende hydrogenstasjon for å forsyne Hyrex sin nye fritidsbåt med hydrogen.

— Hydrogen får en viktig plass i fremtidens båtliv mener Henrik Torgersen, daglig leder i Hyrex. Energiforbruket for å flytte seg til sjøs er vesentlig høyere enn til lands. Hydrogen må derfor inn i en stor del av fritidsbåtene for å sikre brukerne en like god opplevelse med nullutslippsbåter som de har med bruk av fossile drivstoff i dag avslutter Henrik Torgersen.

Hynion og Hyrex lanserer flytende hydrogenstasjon for fritidsbåter!

En rekke aktører som bl.a. Redningsselskapet vurderer hydrogen som drivstoff for sine nye båter, og med et nettverk på ti stasjoner langs kysten fra Oslo til Kristiansand vil dette utgjøre en solid infrastruktur i en region med svært mye båttrafikk, som vist i kartet under.

Prosjekt "Vannlinjen"

Hynion mener det i første runde bør anlegges ti stasjoner langs kyststripen.

Foto: Hynion

 

Hvor og når?

— Nøyaktig hvor stasjonene skal ligge er enda ikke helt spikret, sier Hafseld til Hydrogen24. Det handler blant annet om hvor det er størst behov. Vi er allerede i dialog med markedsaktører som ønsker å ta i bruk hydrogen både til lands og til vanns, men vil gjerne engasjere alle kommunene og bedriftene langs kysten som ønsker å være med på dette hydrogen-nettverket.

— Vi er også i løpende dialog med Enova , men flere samarbeidspartnere er uansett nøkkelen her. Sammen vil vi så kunne definere et prosjekt som kan svare ut Stortingets ønske om etablering av en maritim og landbasert hydrogeninfrastruktur. Det vil etableres kontakt med relevante aktører på myndighetssiden for å se hvordan dette nettverket kan uformes og hvordan prosjektet best skal gjennomføres, sier Hafseld.

Hvor raskt kan dere starte? 

— Vi er allerede i gang med å se på tomter og kommer nok til å bruke resten av året på det, sier Hafseld. Det innebærer at vi håper å kunne ta de første spadetakene allerede til neste år, avslutter han.

Hynions hydrogenstasjon i Porsgrunn åpner snart

 

 

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Hydrogen24

– Hydrogen kan bli Skandinavias nye olje

Maria Hagelberg, KLM-AIRFRANCE
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.