Nyheter Nyheter
Spillvarme fra hydrogenproduksjon kan dekke store deler av Storbritannias varmebehov.

Rambøll: Nær en tredel av Storbritannias oppvarming kan dekkes av fjernvarme fra hydrogenproduksjon

En fersk studie viser enorme muligheter for spillvarme.

Den britiske regjeringen la frem en nasjonal hydrogenstrategi i august i fjor. Strategien er sentral i Storbritannias mål om å nå nullutslipp i 2050. Der pekes det på at for å erstatte bruken av naturgass, må det produseres mellom 250 og 460 TWh med hydrogen.

Dekker all romvarme

Konsulentselskapet Rambøll har vurdert hvordan spillvarme fra produksjon av blått og grønt hydrogen kan benyttes i energimiksen. «Slik hydrogenproduksjon produserer svært betydelige mengder spillvarme og til dags dato har svært lite oppmerksomhet blitt gitt til dette betydelige biproduktet, og mulighetene det gir hvis fanget og brukt», skriver Rambøll i studien.

Dersom produksjonen av nullutslipps- og lavutslippshydrogen når statens målsettinger, vil det gi en spillvarme-energi mellom 31 og 141 Twh. Dette tilsvarer 27 prosent av det totale oppvarmingsbehovet i Storbritannia eller hele 131 prosent av det britiske behovet for oppvarming av rom.

LES OGSÅ: Verdens største private investering i grønn hydrogen

Samtidig viser Rambøll studier som viser at gjenvinning av spillvarme vil øke effektiviteten i elektrolyseanleggene mellom 14 og 32 prosent.

I sin hovedkonklusjon skriver Rambøl at det er «teknisk mulig å gjenvinne spillvarme fra hydrogenproduksjon uten å ha negativ innvirkning på produksjon, og at det er økonomisk attraktivt å utnytte denne spillvarmen til å levere fjernvarmenett sammenlignet med kontrafaktisk scenario ved bruk av luftvarme pumper».

Bygg hydrogenanlegg sentralt

Konsulentselskapet peker spesifikt på South Humber på den britiske østkysten, der det planlegges to anlegg for produksjon av grønn hydrogen og ett anlegg for blått hydrogen på til sammen 900 MW. Ved disse tre anleggene kan spillvarmen fra produksjonen utnyttes og kobles på nærliggende fjernvarmeanlegg, uten at det vil å ut over produksjonen eller påføre store kostnader. I tillegg vil det redusere innbyggernes oppvarmingsutgifter med opp mot 20 prosent og klimagassutslippene halveres.

LES OGSÅ: EU vil gjøre Afrika til verdensledere i hydrogeneksport

Forutsetningen er at hydrogenanleggene legges i nærheten av eksisterende fjernvarmenett, slik at det krever mindre investeringer i tilkobling.

«Dette gir ikke bare en mulighet til utvikle lokale rene hydrogenkilder, men utgjør også en sentral del av avkarboniseringen av energi, og vil kunne øke Storbritannias avkarbonisering fra oppvarming betydelig. Hovedanbefalingen, gitt de betydelige miljømessige, økonomiske og sosiale fordeler, er å gjennomføre ytterligere og mer detaljert vurdering av synergien muligheter identifisert», skriver Rambøll.

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Hydrogen24

Oslo og Akershus viser hvorfor bompenger er smart klimapolitikk

Ingvild Kilen Rørholt, Miljøstiftelsen ZERO
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.