Nyheter Industri
Illustrasjonsbilde fra dammen i Mykstufoss. Foto: Glitre Energi Produksjon

Glitre Energi med veiledende kunngjøring om nytt pilotanlegg for produksjon av hydrogen

Og med det skal et av Norges største regionale energiselskaper prøve seg på hydrogen.

I følge anbudsoversikten til vår søsterpublikasjon Avfallsbransjen.no er det Glitre Energi Produksjon AS (GEP) som står bak den veiledende kunngjøringen. De er imidlertid en del av Glitre Energi i Drammen som i dag har driftsansvar for hele 21 vannkraftverk i Viken fylke, og som bidrar med en årlig kraftproduksjon på rundt 2,5 TWh.

Kunngjøringen består av flere deler, og man kan velge å søke på alle – eller bare en delkontrakt.

LES OGSÅ: Nedre Romerike Avløpsselskap har lagt nytt hydrogenproduksjonsanlegg ut på anbud!

Del 1: Pilotanlegg for produksjon av hydrogen

Pilotanlegget skal etableres på et av selskapets eksisterende kraftverk. Nå går riktignok ikke Glitre Energi Produksjon nærmere inn på lokasjonen, men siden de sier at anleggets posisjon ligger cirka 37 km fra Drammen bør de som er interessert ha et godt utgangspunkt.

Pilotanlegget skal produsere hydrogen med vannelektrolyse med en effekt på rundt 2 MW, basert på kraftverket og vann fra Drammenselva. Det produserte hydrogenet må være av brenselcelle-kvalitet.

Det presiseres videre at pilotanlegget må etableres i containere utendørs på tomta til kraftverket. Dette er anbudets del 1, og består altså av elektrolyseprosessen

FIKK DU MED DEG?: Se hvordan Salt Ship Design designer det grønne maritime skiftet

Del 2: Etablering av kompressorstasjon og fylleanlegg

Glitre Energi Produksjon AS (GEP) presiserer at de ikke vil ha hydrogenlager som en del av piloten.

Del 2 handler derfor om at det må etableres en kompressorstasjon og et fylleanlegg, slik at kundene kan komme med sitt lagrings- og transport system og få det fylt med 700 bar hydrogen, og minimumskapasitet på 860 kg/døgn.

I følge anbudet må H2-prosessen være relativt rask å starte, fleksibel i forhold til belastning fra 0 til 100%. og effektiv under varierende last.

Selv om Glitre Energi Produksjon ser at PEM-prosessen kan være et godt alternativ, oppfordrer de alternative teknologier til å delta i konkurransen om leveransen.

Siden de har tenkt å bruke H2-prosessens kapasitet til frekvensregulering mot det eksterne nettet, presiseres det i kunngjøringen at det er essensielt for pilotprosjektets suksess at prosessen for gassproduksjon raskt kan reguleres opp og ned i kapasitet.

Med et mål om full produksjon av hydrogen innen juli/august 2023 er for øvrig tidsplanen kort:

  • Q1 2022 – Forprosjekt og pre-kvalifisering av leverandører

  • April 2022 – Ferdigstilling av forprosjektrapport. Eierbeslutning om pilotprosjektet skal realiseres.

  • Mai 2022 – Anskaffelseskonkurranse med forhandlinger

  • Juni 2022 – Signering av anskaffelseskontrakt(er)

  • H1 2023 – Levering, installasjon og idriftsettelse så raskt som mulig.

Mer informasjon får du i selve anbudet.

LES OM HY2GEN: Verdens største private investering i grønn hydrogen!

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Hydrogen24

– Dette er musikk i våre ører

Ingebjørg T. Wilhelmsen, Norsk Hydrogenforum

– Et godt utgangspunkt for klimakutt

Øivind Brevik, Samfunnsbedriftene
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.