Nyheter Maritimt
1 rad fra venstre: Stig Førde (Fjord Base Holding), Kristina Skogen (Ocean Hyway Cluster). 2. rad fra venstre: Kari Bjørbæk (Equinor), Stein Kvalsund (Ocean Hyway Cluster), Kristin Svardal (Ocean Hyway Cluster). Bakerste rad: Rolf Håkon Holmboe (Neptune Norge) og Maren Klakegg (Neptune Norge). Foto: Ocean Hyway Cluster

Nytt prosjekt for nullutslipps forsyningskjede i Florø

I dag ble det bekreftet at Ocean Hyway Cluster har signert en partnerskapsavtale med Equinor og Neptune Energy. Den nye klyngen starter nå arbeidet med programmet «Zero Emission Supply Chain».

Den norske olje- og gassindustrien jobber hardt med å redusere sine utslepp innen 2030, og både Equinor og Neptune Energy har økt ambisjonsnivået rundt egne CO2-kutt. I følge dagens pressemelding vil Neptune Energy lagre mer karbondioksid (C02) enn det som slippes ut fra drift og bruken av solgte produkter innen 2030, mens Equinors nye strategi er å redusere utslippene med 70% innan 2040.

For å nå sine nye ambisiøse mål har derfor de to selskapene signert en partnerskapsavtale med Ocean Hyway Cluster for å sette i gang programmet Zero Emission Supply Chain.

Møt HYDROGENi: Et nytt forskningssenter dedikert til hydrogen og ammoniakk

En nullutslipps forsyningskjede

Hele poenget med Zero Emission Supply Chain (ZESC) er altså å løfte blikket, slik at man går fra å se på enkeltstående aktiviteter og heller ser samlet på alle prosessene og aktivitetene i hele forsyningskjeden.

ZESC skal dermed gjøre det enklere for selskapene å systematisere og synliggjøre nøyaktig hvor det lønner seg å iverksette tiltak for å oppnå betydelige reduksjoner i karbonutslippene.

Denne informasjonen gjør det ikke bare enklere å identifisere potensialet, den gjør det også enklere generere ulike forslag til nullutslippsinitiativ og prosjekter, sier selskapene i pressemeldingen.

Forsyningsbasen i Florø er en pilot, men metodikken og resultatet fra dette programmet vil ha overføringsverdi hos Neptune Energy Norge  og Equinors andre lokasjoner med forsyningsaktivitet.

Gasnor med flere prosjekter på gang – vil gå til null utslipp med fornybare gasser

Programmet vil kutte utslipp - men kutter samtidig kostnader

Ocean Hyway Cluster, en klynge som jobber med hydrogen til maritim bruk, vil lede programmet, mens Equinor og Neptune Energy Norge er programeiere. I tillegg har vi Fjordbase Holding, som har signert en egen partnerskapsavtale med Hub for Ocean og Ocean Hyway Cluster, og dermed blir en sentral part i det videre utviklingsarbeidet.

Maren Klakegg deltar i programmet fra Neptune Energy, og trur at dette er en viktig nøkkel til å redusere bedriftens utslipp:

— Skal vi forstå hvordan vi kan redusere våre utslipp, må vi ha en komplett oversikt over hvilke av våre prosesser og operasjoner som slipp ut mest i vår egen forsyningskjede. Siden både utgående og inngående logistikkaktiviteter er inkludert i analysen kan vi kartlegge alle utslipp knytta til våre logistikkaktiviteter. Enten det nå er onshore transport til og fra våre fasiliteter, logistikkoperasjoner på basen eller maritim transport, sier hun i pressemeldingen.

Og hun får støtte fra Rolf Håkon Holmboe - leder av HSEQ i Neptune Norge:

— Energieffektivitet og lavkarbon-operasjonar er essensielle for landet vårt. Det gjør at det å administrere våre fotavtrykk på produkt gjennom hele forsyningskjeden er et viktig bidrag for at Neptune skal nå sine klimamål. Siden prisen for å forurense  stadig blir høyere, noe som er helt riktig, vil ikke bare dette prosjektet kutte våre utslipp: Det vil dermed også kutte våre kostnader, sier Holmboe.

— Vi vil dele resultatene fra prosjektet med resten av industrien, så dette har potensialet til å redusere karbonavtrykkene i hele forsyningskjeden, sier han.

Slik designer Salt Ship Design det grønne maritime skiftet

I tråd med Equinors nye bærekraftstrategi

— Vi vet at vi må redusere våre utslipp, og da lønner det seg å starte med oss og hvordan vi jobbar med våre leverandører og partnere. I Equinor vurderer vi daglig små og store initiativ som kan kutte utslippene, og siden Zero Emission Supply Chain gir oss et systematisk bilde over hele forsyningskjeden blir det lettere for oss å iverksette gode tiltak, sier Kari Bjørbæk, ledende spesialkonsulent logistikk i Equinor.

Også for Ocean Hyway Cluster er partnerskapet med de tre aktørane en tillitserklæring:

— Equinor og Neptune Energy Norge er store og viktige kunder for den totale aktiviteten på basen i Florø. Begge har også  klare målsettinger om å redusere egne klimautslepp, og deres målsettinger samsvarer med målene vi har satt i Ocean Hyway Cluster og vår videre satsing på hydrogen, sier Stein Kvalsund, daglig leiar i Ocean Hyway Cluster.

— For at denne verdikjeden skal realisere nullutslipp i forsyningskjeden til Equinor og Neptune Energy Norge må også andre virksomheter involveres. Vi har derfor også inngått en partnerskapsavtale med virksomhetene til Fjordbase Holding, der dette prosjektet skal være et av flere felles satsingsområde, avslutter han.

 

Ikke alt går etter planen: Dette hydrogenprosjektet legges på is

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Hydrogen24

– Dette er musikk i våre ører

Ingebjørg T. Wilhelmsen, Norsk Hydrogenforum

– Et godt utgangspunkt for klimakutt

Øivind Brevik, Samfunnsbedriftene
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.