Nyheter Politikk
Havvind og hydrogen er en av flere måter å frigjøre seg fra russisk olje og gass, sier EU-kommisjonen. Foto: European Union/EC Europa

Her er EUs REPowerEU-plan

Slik skal EU-kommisjonen frigjøre Europa fra russisk olje- og gass.

Da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen lanserte begrepet REPowerEU den 8. mars, var det et svar på den russiske invasjonen og påfølgende krigen i Ukraina. Målet var kort fortalt å gjøre Europas energimarked så uavhengig av russisk olje og gass så raskt som mulig, samtidig som man takler klimakrisen.

Men en ting er å si at man skal gjøre noe. Det å faktisk gjøre det, er noe helt annet. Vi har derfor måttet vente helt til i dag for å få høre hele planen.

Her ser du hva Nel-sjefen mener om den nye REPowerEU-planen:

— REPowerEU er godt nytt for alle som driver med grønt hydrogen, sier Nel

Må opptre som en union

I følge EU-kommisjonens pressemelding ønsker 85% av alle europeerne at EU bør redusere sin avhengighet av russisk gass og olje så snart som mulig for å støtte Ukraina.

Tiltakene du bør merke deg i REPowerEU-planen er dermed: Energisparing, å finne flere leverandører, å øke bruken av fornybar energi, og å redusere bruken av fossil energi i boliger, industri og kraftproduksjon.

EU-kommisjonen forbyr import av russisk olje

#1. REPowerEU: Energisparing

Energisparing anses som den raskeste og billigste måten å håndtere energikrisen på.

Kommisjonen foreslår derfor å styrke langsiktige energieffektivitetstiltak, inkludert å øke energi-effektivitetsmålet under "Fit for 55"-pakken fra 9 til 13%.

Jo mer energi man sparer nå, jo bedre vil man stå rustet til vinteren. EU-kommisjonen oppfordrer dermed til atferdsendringer for å redusere gass- og oljeetterspørselen, og ber medlemslandene om å starte kommunikasjonskampanjer mot både industri og husholdninger.

Medlemsstatene oppfordres også til å bruke skattemessige tiltak for å oppmuntre til energisparing.

Det innebærer blant annet reduserte momssatser på energieffektive varmesystemer, bygningsisolasjon og apparater og produkter.

— Tyskland trenger ikke russisk gass etter sommeren 2024

#2. REPowerEU: Skal skaffe flere tilbydere innen hydrogen, gass og LNG

At EU i dag angrer på at de har gjort seg så avhengige av Russland er ingen overraskelse. Det er derfor et konkret mål at de skal skaffe seg flere ben å stå på - både nasjonalt og internasjonalt.

Dette arbeidet er allerede i full gang, og EU har så langt sikret rekordnivåer av LNG-import og økte  gassleveranser gjennom ulike rørledninger. EUs nyopprettede energiplattform skal også gjøre det lettere med felleskjøp av gass, LNG og hydrogen, og da spesielt grønt - altså fornybart - hydrogen.

EUs nye energistrategi skal gjøre det lettere å trappe opp energidiplomatiet og bygge langsiktige partnerskap med leverandører, inkludert samarbeid om hydrogen og andre grønne teknologier.

Når det gjelder hydrogen innebærer det blant annet at det skal bygges store hydrogenkorriderer i Middelhavet og Nordsjøen.

Tyskland er i ferd med å knuse sine egne prognoser på grønn hydrogen

#3. REPowerEU: Fremskynde bruken av fornybar energi

EU-kommisjonen ønsker en massiv oppskalering fornybar energi innen kraftproduksjon, industri, bygg og transportnæringen. Det vil gjøre EU mer uavhengig, løfte den grønne omstillingen, og på lang sikt også redusere prisene.

Kommisjonen foreslår derfor å øke det overordnede 2030-målet for fornybar energi fra 40 % til 45 % under Fit for 55-pakken. Dette vil også påvirke andre tiltak,  inkludert:

#3.1 En dedikert solcellesatsing i EU, der man dobler  solcellekapasiteten innen 2025 og installerer 600 GW innen 2030.

#3.2. Påbud om solceller på nye bygg, og det inkluderer både næringsbygg, offentlige bygg og nye boliger.

#3.3. En dobling i utplasseringstakten av  varmepumper, og tiltak for å modernisere fjern- og fellesvarmeanlegg.

#3.4. En anbefaling fra EU-kommisjonen om å anse fornybar energi som offentlig interesse, slik at det blir lettere å få godkjent store og komplekse fornybarprosjekter. Det inkluderer forenklede søknadsprosesser og dedikerte «go-to»-områder for fornybar energi.

#3.5. At man innen 2030 skal produsere 10 millioner tonn fornybar hydrogen (innenfor EU). Man skal også importerte 10 millioner tonn hydrogen, slik at man kan fase ut naturgass, kull og olje i industri og transport-sektoren.

Nel: Det går mot lysere tider for elektrolysør-produsenter i EU

For å løfte hydrogenmarkedet ytterligere skal det også iverksettes ytterlige tiltak og endringer i lovverket. Det inkluderer blant annet nye definisjoner og krav til hva som anses som fornybart (grønt) hydrogen - slik at man sikrer at produksjonen gir netto avkarbonisering.

Det skal også settes av 200 millioner euro til forskning, og Kommisjonen forplikter seg til å vurdere de første viktige prosjektene av felles europeisk interesse innen sommeren.

#3.6. Iverksetting av en ny handlingsplan for biometan og økonomiske insentiver for å øke produksjonen til 35 milliarder kubikkmeter innen 2030 gjennom den felles landbrukspolitikken.

— Etterspørselen etter hydrogen vil øke 4-6 ganger innen 2050

#4. REPowerEU: Å redusere fossilt brenselforbruk i industri og transport

Gjennom å erstatte kull, olje og naturgass i industrielle prosesser vil man ikke bare redusere klimagassutslipp, man vil også styrke sikkerhet og konkurranseevne.

Ved å bytte til el, fornybar hydrogen, biogass og biometan i industrien antar EU-kommisjonen at man kan spare opptil 35 milliarder kubikkmeter naturgass innen 2030 - og det kommer i tillegg til reduksjonen basert på Fit for 55-forslagene.

EU vil blant annet bruke sitt Innovation Fund for å støtte bruken av grønt hydrogen i industrien og finansiere REPowerEU-planen. 

For å fremskynde overgangen til nullutslippskjøretøyer i transportsektoren, vil Kommisjonen også presentere en såkalt Greening of Freight-pakke, som blant annet skal vurdere regler som øker andelen av nullutslippskjøretøy i offentlige og i bedrifter over en viss størrelse. I tillegg har man EU Save Energy Communication, som gir anbefalinger til byer, og nasjonale myndigheter om hvordan de kan erstatte  fossilt brensel i transportsektoren.

#5. REPowerEU: Smarte investeringer

EU-kommisjonen antar at det å nå REPowerEU-målene krever investeringer på rundt 210 milliarder euro fra nå og frem til 2027. Samtidig anser de at EU vil spare nesten 100 milliarder euro i året på å slippe å kjøpe fossilt drivstoff fra Russland.

Les mer om investeringene her

— Snart billigere å importere grønn hydrogen enn å produsere selv

Kilde: EU-kommisjonen

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Hydrogen24

– Hydrogen kan bli Skandinavias nye olje

Maria Hagelberg, KLM-AIRFRANCE
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.