Nyheter Politikk
Næringsminister Jan Christian Vestre i Hamburg. Foto: Yngve Angvik/Nærings- og fiskeridepartementet

Se innlegget næringsminister Vestre holdt i Tyskland

På det tysk-norske hydrogen-forumet i Hamburg i dag inngikk Innovasjon Norge en samarbeidsavtale om hydrogen og grønne verdikjeder med tyske industriaktører. Her er innlegget til næringsminister Jan Christian Vestre – bare oversatt til norsk.

«Damer og herrer,
Kjære alle sammen,

Det er en glede å være i Hamburg – takk til Innovasjon Norge for å arrangere dette forumet!

Tyskland er Norges viktigste europeiske partner. Som næringsminister har utviklingen av forholdet vårt vært en prioritet for meg. Vi kan og vil gjøre store ting sammen!

Vestre: Styrker hydrogen-samarbeidet med Nord-Tyskland

Min helt i norsk industrihistorie er Sam Eyde.

Ingeniøren og forretningsutvikleren var grunnleggende i å skape en moderne energi- og industriell infrastruktur i Norge.

Men før han endret hjemland – vet du hvor Sam Eyde gikk for å få utdannelse? Det er riktig. Han ønsket å lære av de beste. Så han studerte i Tyskland. Etter at han var ferdig med studiene jobbet han i syv år med ulike ingeniørprosjekter ulike steder i landet.

Hans første jobb utenfor skolen var faktisk akkurat her - i Hamburg.

Kjære venner: Å se til Hamburg og Tyskland for inspirasjon er like aktuelt i dag som den gang!

Det er et dramatisk bakteppe for vår samling i dag.

Russlands angrepskrig i Ukraina har vist oss viktigheten av energisikkerhet. Europa kan ikke lenger være avhengig av samarbeid fra autoritære regimer.

I de kommende månedene og årene vil det være ekstremt viktig å få fart på utviklingen av alternative energikilder. Vi må bygge ut nødvendig infrastruktur for dette. En endring er nødvendig – og den må gå mot en grønnere verden.

"Energiewende" har i lang tid vært et ledende lys i overgangen til fornybar energi. Det var derfor en stor glede for statsministeren, petroleums- og energiministeren og meg å ønske visekansler og minister for økonomi og klima, Dr. Robert Habeck, velkommen til Norge.

Vurderer hydrogenrørledning mellom Norge og Tyskland

Det møtet i mars markerte starten på det jeg er sikker på vil bli et langt og fruktbart samarbeid.

Vi ønsker de samme tingene: Å nå felles klimamål, skape nye, grønne næringer og nye, grønne arbeidsplasser.

Og – ikke minst: Vi ønsker å styrke energisikkerheten. Dette samarbeidet vil være et stort løft for både norsk og tysk industri!

La meg kort fortelle om hvordan vi jobber mot en grønnere fremtid i Norge.

Vi skal akkurat presentere et veikart for den grønne industrielle omstillingen, hvor vi legger vekt på syv kjernesektorer.

Disse sektorene er:
• Havvind
• Lagring og bruk av karbonfangst
• Batterier – inkludert hele verdikjeden
• Å gjøre den kraftintensive prosessindustrien grønnere
• Skogbruk og bioøkonomi
• Grønn frakt.

Og nummer syv er altså hydrogen.

Hydrogen vil også spille en nøkkelrolle i vårt samarbeid. Dette fordi vi vet at det er et stort potensial i hydrogen.

Det er potensiale for ny industri, ny teknologi, nye arbeidsplasser.

Og, selvfølgelig – et potensial for en grønnere verden der vi bruker mindre karbonbasert drivstoff.

Ikke rart vi er ivrige etter å se hydrogenmarkedet oppe og gå! Det er også derfor jeg er så glad for avtalene som er undertegnet her i dag.

Å utvikle en komplett verdikjede for hydrogen er kjernen i vår ambisjon om en grønnere norsk industri.

Vi ønsker å etablere produksjon, distribusjon og bruk samtidig. En av hovedbarrierene for å skape et hydrogenmarked i dag er mangelen på nettopp det – et marked.

Vi ønsker å bidra til utviklingen av et hydrogenmarked i Europa, men dette er absolutt også i hendene på forbrukerlandene. Vi mener regjeringer bør ta en teknologinøytral tilnærming.

Produksjon av hydrogen bør ikke bare komme som en konsekvens av et statlig fremstøt.

Tvert imot bør det være drevet av etterspørsel fra kommersielle kunder.

Det som betyr noe bør være at vi produserer nok volumer hydrogen med lave til null utslipp til lavest mulig kostnad.

Vi mener dette sikres best av konkurransedyktige energimarkeder med effektiv prising av klimagassutslipp.

Vi må utvikle ny teknologi i hydrogensektoren. Vi trenger også infrastruktur og kommersielle ordninger som gir mulighet for langsiktige investeringer. I denne forbindelse skjer det gode ting i Norge.

I desember 2021 ble tre spennende hydrogenprosjekter lansert, to av dem var en del av IPCEI-rammeverket, og fikk bevilget tilsvarende 100 millioner euro i statlig støtte. Den første bilfergen med hydrogenelektrisk fremdrift begynner å seile i år.

Sammen med kommende støtte til maritime hydrogenknutepunkter viser dette hvordan Norge kan være en god samarbeidspartner for å drive utviklingen av nullutslippsløsninger fremover.

Miljø- og klimaintegritet er selvsagt avgjørende for både Tyskland og Norge. Det gir ingen mening å produsere hydrogen dersom produksjonen fører til at de totale utslippene øker.

Produksjon av grønt hydrogen har den fordelen at det kan skje nærmere kundene og er mer fleksibelt, men volumet som produseres vil være lavere. Produksjon av blått hydrogen kan gi større volumer fra starten av, men kan kreve stordriftsfordeler.

De to produksjonsformene bør behandles likt, så lenge produksjonen skjer med null eller lave utslipp.

Sam Eyde kom tilbake fra Tyskland med nødvendig kompetanse og erfaring for å gjennomføre store og transformative prosjekter innen industri og energi.

Mine venner, i dag kan vi lære av og bli inspirert av hverandre! Sammen skal vi øke tempoet for utvikling og implementering av ny teknologi, nye leverandørkjeder og nye markeder for hydrogen. Vi vil ta avgjørende grep og nå vårt felles mål om å bli klimanøytrale.

Jeg ser veldig frem til vår felles fremtid – hvor flere flotte og transformative prosjekter venter oss!

Takk skal du ha!"

Vestre: Styrker hydrogen-samarbeidet med Nord-Tyskland

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Hydrogen24

– Hydrogen kan bli Skandinavias nye olje

Maria Hagelberg, KLM-AIRFRANCE
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.