Nyheter
Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær Norsk Hydrogenforum. Foto: Ludvig Gundersen

– Norge er i ferd med å bli akterutseilt

Norsk Hydrogenforum hilser Høyres forslag om hydrogensatsing velkommen.

— Det er flott at Høyre er på ballen. Norge trenger litt fart. Jeg er ikke i tvil om at næringen har den kunnskap og investeringsvilje som trengs, men vi har behov for statlig drahjelp i den innledende fasen. Norge er nå i ferd med å bli akterutseilt, forteller generalsekretær for NHF, Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i et intervju med Hydrogen24.no.

LES OGSÅ: Høyre ønsker ikke statlig hydrogenselskap—men ber regjeringen støtte norsk hydrogennæring

I et innspillsnotat utreder NHF en rekke anvendelser og virkemidler de mener vil være viktige for å utvikle norsk kompetanse og konkurransedyktighet på feltet.

Differansekontrakter

Først på NHFs liste over virkemidler er differansekontrakter, en avtale som tegnes mellom industriaktører og myndighetene, som forplikter myndighetene til å dekke merkostnadene ved en konvertering fra petroleum til fornybar.

I notatet skriver NHF at de bedriftene som ønsker å gå i bresjen burde kompenseres ved overgangen fra fossile til fornybare energikilder. Differansekontrakter er et velegnet virkemiddel for å utjevne denne overgangen, og burde allerede komme på plass i løpet av 2022, ifølge notatet.

LES OGSÅ: Nå kan grønn hydrogen konkurrere med fossilt brensel, sier DH2 Energy

Europeisk samarbeid

Norge har forpliktet seg til det europeiske samarbeidet for videre utvikling av hydrogenteknologi, IPCEI, eller Important Projects of Common European Interest. Enova har ansvar for å forvalte den norske deltakelsen.

Enova arbeider nå med 5 prosjekter, som må ytterligere utredes før de eventuelt kan samhandle med prosjekter fra de 22 øvrige europeiske deltakerlandene. 

— De har så langt kun gitt støtte til 2 norske IPCEI prosjekter, forteller Wilhelmsen.

Europakommisjonen mener hydrogen kan betjene hele 24 prosent av verdens totale energietterspørsel innen 2050. En slik utvikling, har Europakommisjonen beregnet, vil lede til en omsetning på 630 milliarder euro i året, og sysselsetting av inntil en million europeere.

LES OGSÅ: EU vil gjøre afrikanske land til verdensledere i hydrogeneksport

— IPCEI er genialt, fordi det kobler norske og europeiske virksomheter sammen. Det muliggjør også et unntak fra statsstøtteregelverket, som gjør at slike prosjekter kan motta en høyere støtteandel, sier generalsekretær for NHF Wilhelmsen.

Vanligvis er det begrensninger mot å finansiere hele prosjekter, og statlige aktører forplikter seg som regel kun til å dekke deler av slike prosjekter.

— Norge må delta mer aktivt i det arbeidet som foregår i EU. Det er veldig bra at interesse for hydrogen øker hos norske politikere. Det pågår et massivt regulatorisk arbeid i EU i forbindelse med Fit for 55 og det er helt avgjørende at norske myndigheter deltar aktivt i de relevante prosessene og ivaretar norske interesser når EU-reguleringene utformes, fortsetter hun.

Fylkeskommunene må kompenseres

Det er i fylkeskommunene de nasjonale ambisjonene om klimanøytralitet følges opp. Fylkeskommunene pådrar seg store økonomiske belastninger i dette arbeidet, og det er viktig at dette kompenseres, ifølge NHFs notat.

Særlig på kollektivtransport i maritim sektor har fylkeskommunene spilt en kritisk rolle og påtatt seg store merkostnader. I notatet skriver NHF at en kompensasjonsordning også for fylkeskommunene vil understøtte uttalte mål i hydrogenstrategien. 

Kilder: Representantforslag; Stortinget; Kapital.no; Norsk Hydrogenforum

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Hydrogen24

– Hydrogen kan bli Skandinavias nye olje

Maria Hagelberg, KLM-AIRFRANCE
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.