Nyheter Politikk
Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland fra Høyre vil ha økt fokus på tog, som her er representert ved Bergensbanen. Foto: Høyre + Vy/ Mads Kristiansen

Høyre vil øke fokuset på hydrogen som energibærer på tog

Høyres stortingsrepresentanter ber regjeringen om å øke fokuset på hydrogen og kommer med syv konkrete forslag til tiltak. Her får du listen – og begrunnelsen.

De fem stortingsrepresentantene Liv Kari Eskeland, Trond Helleland, Nikolai Astrup, Helge Orten, og Svein Harberg fra Høyre, har nettopp fremmet et felles  representantforslag der de ber regjeringen om å øke satsningen på hydrogen som energibærer for tog.

To rapporter – to ulike konklusjoner

I bakgrunnen til forslaget kan vi lese at syv av Norges jernbanestrekninger fortsatt ikke er elektrifisert, og at et samlet Storting i 2018 derfor ønsket å teste hydrogentog på de strekningene som fortsatt hadde  dieseldrift. I november 2019 kom imidlertid Jernbanedirektoratet med en rapport (NULLFIB – Nullutslippsløsninger for ikke-elektrifiserte baner) der de konkluderte med at hydrogen fortsatt ikke var et modent alternativ for Norge.

Problemet er at denne konklusjonen var stikk i strid med Sintefs fagrapport fra samme år.

Sintefs konklusjon var nemlig at hydrogen ville være den beste løsningen på flere strekninger som ikke var elektrifisert, og nevnte blant annet at godstrafikk på  Nordlandsbanen kunne være godt egnet til å bruke grønn hydrogen.

Liv Kari Eskeland (Høyre), Stortingsrepresentant for Hordaland og medlem i Transport- og kommunikasjonskomiteen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Det store spørsmålet er selvsagt hvordan de to rapportene kan falle ned på så ulike konklusjoner.  Vi går ikke i dybden på dette her, men i følge Høyres representanter nevnte blant annet Sintefs rapport at underlaget i Jernbanedirektoratets rapport var svakt og utdatert. Det er altså ingen stor overraskelse at Høyres representater har bedt regjeringen om å ta en ny vurdering på dette (se blant annet punkt 1 og 2 lenger ned)

— Skal vi få i gang en hydrogenproduksjon må vi også etablere et forbruk. Og da bør vi se på maritim sektor, landtransport og skinnegående transport i en sammenheng, sier Liv Kari Eskeland (H) til Hydrogen24.

— Tungbiltransporten vil på sikt bli utslippsfri. Skal tog kunne møte denne konkurransen må vi derfor sørge for at også skinnegående materiell kan tilby nullutslipp, sier hun. Der elektriske tog og batteri ikke er hensiktsmessige, kan det synes som at hydrogen eller ammoniakk kan bli gode alternativ. Dette ser vi nå er i en rivende utvikling i Europa, sier Eskeland.

LES MER: Hydrogentog først i Europa, men nå kommer japanerne

Det offentlige må ta større ansvar for verdikjeden

— Det er viktig at det offentlige går i front og blir en tydelig bestiller av nullutslipp, sier Eskeland. Å se dette opp mot hydrogenknutepunktene som skal etableres vil da også være naturlig.

— Det innebærer også at det offentlige må komme på banen med tanke på sikkerhetsvurderinger, regelverk, og differansekontrakter. Er dette på plass, vil markedet levere, avslutter Eskeland.

SE OGSÅ: Vil gå fra diesel til hydrogen på Raumabanen

De syv forslagene er som følger:

#1. Stortinget ber regjeringen om å sette i gang et arbeid for å få frem et oppdatert kunnskapsgrunnlag for hydrogen brukt som energibærer for tog. Her bør en skille mellom godstog, persontog , korte og lengre strekninger, og se det opp mot etablering av hydrogenknutepunkt.

#2. Stortinget ber regjeringen vurdere hvilken strekning som best kan egne seg til å sette inn tog med hydrogen som energibærer. En bør da se dette opp mot heie verdikjeden, både produksjon, distribusjon og forbruk.

#3. Stortinget ber regjeringen prioritere å igangsette differansekontrakter for hydrogen som også er rettet mot realisering og innfasing på skinnegående materiell, der det ikke er mulig eller økonomisk forsvarleg med andre nullutslipps energibærere.

#4. Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan verdikjeder for hydrogen for skinnegående materiell kan bli del av et  eksportmarknad

#5. Stortinget ber regjeringen videreutvikle samarbeidet med de  andre nordiske landene om en fullskala infrastrukturplan for hydrogen i Norden – rettet mot distribusjon til togmateriell som går mellom de nordiske landene. I planen skal det legges opp til utslippsfri skinnegående gods og persontransport mellom de  nordiske landene.

#6. Stortinget ber regjeringen forsterke klimavekting i innkjøpsprosesser som omhandler skinnegående materiell

#7. Stortinget ber regjeringa parallelt sørge for at regelverk for å ivareta nye energibærere, som for eksempel hydrogen og ammoniakk, blir gjennomgått og oppdatert også for skinnegående materiell.

Fikk du med deg:

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Hydrogen24

Oslo og Akershus viser hvorfor bompenger er smart klimapolitikk

Ingvild Kilen Rørholt, Miljøstiftelsen ZERO
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.