Nyheter Politikk
Nikolai Astrup på Høyres pressekonferanse om «Energi for fremtiden». Foto: Øyvind Paulsen

— Vi trenger høyere tempo, tydeligere mål og økt forutsigbarhet

Det er nok å ta tak i, sa Nikolai Astrup da han presenterte Høyres plan for å sette norsk energi i arbeid.

Det har skjedd mye siden Solberg-regjeringen la frem stortingsmeldingen “Energi til arbeid” i fjor sommer:

Teknologien har skutt fart, EU har lansert klimapakken “fit for 55”, vinteren har vært preget av rekordhøye strømpriser, og krigen i Ukraina har gitt oss en energikrise som har ført til EU-kommisjonens REPowerEU-plan. 

På dagens pressekonferanse benyttet derfor Høyre anledningen til å lansere sine egne og oppdaterte planer for å sette norsk energi i arbeid. Og som vanlig i politikken ga det også en gylden anledning til å sette fingeren på hvor de mener dagens regjering svikter.

REPowerEU: — Dette er en kraftig vekker for norske myndigheter

Det går for sent og skjer for lite

— Der andre land gir gass og forserer det grønne skiftet, bremses Støre-regjeringen av interne stridigheter. Det holder ikke. Vi trenger større ambisjoner og mer handlekraft, sa Nikolai Astrup, Høyres energi- og miljøpolitiske talsperson.   

— Realiteten er at vi må bygge ut veldig mye mer fornybar energi i Norge i årene som kommer. Det betyr at det haster å etablere mer ambisiøse rammevilkår som gjør at de store satsingene blir realisert. Dette handler i stor grad om forutsigbarhet for næringene, sa han.

Høyre vil øke fokuset på hydrogentog

Hydrogen og ammoniakk

Høyre ser på hydrogen og ammoniakk som viktige energibærere med et betydelig potensial til å redusere utslipp i en rekke ulike sektorer. De viser videre til Hydrogen Council, som spår at hydrogen vil dekke rundt 20 prosent av verdens avkarboniseringsbehov og rundt 22 prosent av menneskers energibehov i 2050.

For at slike energibærere skal være reelle alternativ, må de produseres med svært lave eller null utslipp, og de må være tilgjengelige, konkurransedyktige og sikre.

De oppdaterte forslagene fra Høyre er derfor: 

  • Nei til statlig hydrogenselskap. De vil heller bidra med statlige virkemidler som styrker norsk hydrogennæring

  • Vurdere differansekontrakter eller andre nye virkemidler som kan være utløsende for å få igangsatt prosjekter med hydrogen eller ammoniakk som energibærer

  • Samarbeide med private aktører om å etablere fem hydrogenknutepunkter for maritim transport, med muligheter for utvikling av tilknyttede landtransportløsninger basert på hydrogen

— Tyskland trenger ikke russisk gass etter sommeren 2024

  • Legge til rette for at man i samarbeid med private aktører kan etablere ett til to industriprosjekter med tilhørende produksjonsanlegg for hydrogen innen 2025, der formålet er å demonstrere verdikjeder med globalt spredningspotensial

  • Legge til rette for at man i samarbeid med private aktører kan etablere fem til ti pilotprosjekter for utvikling og demonstrasjon av nye og mer kostnadseffektive hydrogenløsninger og -teknologier.

Danskene med kjempeløft på grønt hydrogen

  • Videreutvikle samarbeidet med de andre nordiske landene om en fullskala infrastrukturplan for hydrogen i Norden rettet mot maritim sektor og landtransport. I planen skal det stilles krav om utslippsfri skipsfart mellom de nordiske landene.

  • Øke hurtigbåtsatsingen under Klimasats, for å styrke fylkeskommunenes arbeid med å fremme null- og lavutslipps hurtigbåter, inkludert hydrogen- eller ammoniakk drevne båter.

  • Sørge for at Enova får mandat å støtte prosjekter som er aktuelle for IPCEI Hydrogen-ordningen.

  • Sikre Norges deltagelse og muligheter i EU-prosesser om hydrogenutvikling i Europa.

  • Legge til rette for et storskalaproduksjonsanlegg for blå hydrogen og ammoniakk

PS: Vi har fokusert på hydrogen og ammoniakk, vil du se Høyres øvrige forslag innen havvind, og olje- og gass får du de her.

— Kan ta 20-30% bedre betalt og kundene står fortsatt i kø

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Hydrogen24

– Dette er musikk i våre ører

Ingebjørg T. Wilhelmsen, Norsk Hydrogenforum

– Et godt utgangspunkt for klimakutt

Øivind Brevik, Samfunnsbedriftene
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.