Nyheter Politikk
Næringsminister Jan Christian Vestre følger det norske kronprinsparet på deres besøk i Sverige, der han blant annet har møtt Anna Hallberg, svensk utenrikshandelsminister og minister med ansvar for nordiske spørsmål.

Skal styrke næringslivs-samarbeidet med Sverige

— Dette er starten på et nytt kapittel, sier næringsminister Jan Christian Vestre, etter å ha møtt sine svenske kollegaer.

Resultatet så langt er en felles erklæring som konkretiserer flere samarbeidsområder mellom Norge og Sverige, deriblant havvind, karbonhåndtering, hydrogen, batterier og mineraler. (Hele felles-erklæringen finner du lenger ned)

— Sammen er vi sterkere enn hver for oss. Vi er derfor enige om å gå strukturert til verks for å knytte vårt næringsliv tettere til hverandre og utforske mulighetene for å utvikle mer grønn industri og bærekraftig eksport sammen, sier Vestre i pressemeldingen fra departementet.

REPowerEU: Slik skal EU erstatte russisk gass innen 2030

Stor næringslivsdelegasjon

Det er det norske kronprinsparet som nå er på offisielt besøk i Sverige, og dermed benytter også 700 svenske og norske aktører anledningen til å delta.

—Dette er ekstra viktig nå i kjølvannet av pandemien men også når det gjelder den grønne omstillingen. Det er gledelig å se engasjementet fra både norsk og svensk næringsliv, sier Sveriges næringsminister, Karl-Petter Thorwaldsson.

— Det handler om å skape langsiktige og trygge forutsetninger for næringslivet i våre grenseregioner, og for å kunne lokke flere utenlandske investeringer til begge våre land, sier utenrikshandelsminister og minister med ansvar for nordiske spørsmål, Anna Hallberg.

Utvikling av verdikjedesamarbeid om nye grønne løsninger, spesielt  innen fornybar energi, havvind, hydrogen og batterier er sentrale tema under Sverigebesøket.

— Vi i norden har en felles ambisjon å være verdensledende på omstilling, konkurranseevne og bærekraft. Det gjør at det norske og svenske næringslivet komplementerer hverandre, og sammen kan vi derfor ta en lederrolle innenfor bærekraftige løsninger globalt, sier Vestre.

REPowerEU: — Dette er en kraftig vekker for norske myndigheter

Felleserklæring om svensk-norsk industri- og handelssamarbeid

Det kommer helt sikkert til dryppe flere nyheter de kommende dagene, men partene, det vil si næringsminister Jan Christian Vestre, samt Sveriges næringsminister Karl-Petter Thorwaldsson og Anna Hallberg, Sveriges utenrikshandelsminister og minister for nordiske spørsmål, har så langt gitt denne felleserklæringen:

"Vi står overfor store utfordringer: den sikkerhetspolitiske situasjonen har blitt kraftig forverret, klimaendringene krever både økende og raskere handling -samtidig som verden fortsatt bærer preg av pandemiens effekter.

Derfor er det behov for et nærmere samarbeid mellom våre land, for å løse noen av de store felles utfordringene Sverige og Norge står ovenfor og for å ta oss nærmere våre felles mål - lykkes med det grønne skiftet og løse klimautfordringene. Gjennom å tilrettelegge for svensk-norsk handel og sikre verdikjedene kan vi i fellesskap redusere virkningene av den usikkerheten vi i dag opplever.

Det foregår allerede et nært samarbeid mellom norske og svenske aktører innenfor flere næringer, og det er tydelig at vi har vært mer enn naboer gjennom hundrevis av år. Men potensialet for økt samarbeid innenfor sentrale sektorer er betydelig. Med vårt felles verdigrunnlag og komplementære industrielle fortrinn (eksempelvis Sveriges lange industritradisjon og norsk offshoreteknologi som er langt fremme), har vi svært gode forutsetninger for å etablere sterke klynger, bærekraftige og trygge verdikjeder og teknologiske løsninger som sammen kan bidra til det grønne skiftet.

— Kan ta 20-30% bedre betalt og kundene står fortsatt i kø

Intensjonen

Våre statsministre er enige om at det er potensiale for et dypere samarbeid innenfor grønn omstilling, og har bedt oss om å følge opp dette. Derfor vil vi samle våre krefter for å skape en grønn og bærekraftig fremtid. Sverige og Norge har mye å vinne på å utnytte landenes ulike styrker, både i eksisterende verdikjeder, men også ved utvikling av ny næringsaktivitet og nye verdikjeder på tvers av landegrensene.

Næringslivet må være i førersetet og lede samarbeidet, men både Sveriges og Norges nærings- og innovasjonspolitikk skal støtte opp om dette samarbeidet. Vår oppgave er å fatte de nødvendige politiske beslutningene som kreves for at det svensk-norske næringslivet skal kunne nå sitt fulle potensial, og for etableringen av grønne industriprosjekter og verdikjeder på tvers av den svensk-norske grensen. Vi skal også jobbe for at resultatene av dette samarbeidet når ut til et større internasjonalt marked utover det nordiske.

Alt du bør vite om hydrogen i regjeringens nye melding om energipolitikk

Veien videre

Næringslivet må selv inngå samarbeid og finne sine samarbeidspartnere, men våre regjeringer vil utforske mulighetene for økt bilateralt samarbeid på en rekke områder der våre land komplementerer hverandre.

Partene vil:

 • Koble virkemiddelaktørene våre på eksportfremme tettere sammen til felles løft der det er hensiktsmessig, og bygge videre på allerede eksisterende samarbeid

 • Engasjere sentrale næringslivsledere i diskusjonen om hvordan vi kan stå sterkere sammen enn hver for oss og skape et enda tettere samarbeid om grønn næringsutvikling.

 • Utvide den bilaterale dialogen mellom relevante tjenestepersoner og eksperter for å undersøke hvordan vi bedre kan tilrettelegge for bilateral handel mellom norsk og svensk næringsliv og hvordan vi kan fjerne handelshindre slik at næringslivet kan utvikle felles og integrerte verdikjeder for å konkurrere utenfor egne markeder.

 • Gjøre det enklere for bedrifter å oppskalere sin virksomhet ved enkel tilgang til et nordisk marked for bedriftene.

 • Samarbeid om teknologiutvikling, om utvikling av regulatoriske rammeverk og felles standarder.

 • Oppmuntre til flere felles initiativ for at svenske og norske bedrifter skal nå nye markeder.

— Tyskland trenger ikke russisk gass etter sommeren 2024

Vi vil starte med å se på følgende samarbeidsområder:

 • Helseteknologi og life science

 • Fornybar energi, CCS, hydrogen og havvind

 • Batteriverdikjeden

 • Fiskeoppdrett på land

 • Grønn metallproduksjon

 • Mineraler

 • Skog og trevirke

Når en rekordstor norsk-svensk næringslivsdelegasjon setter hverandre i stevne i Sverige i mai 2022, sender vi med dette et tydelig politisk signal om at nå er tiden inne for å gå fra ord til handling. Våre felles utfordringer løses best i fellesskap. Den norsk-svenske grensen er Europas lengste landegrense mellom to land, og et sterkt norsk-svensk næringslivssamarbeid er nøkkelen til å gjennomføre vår visjon om Norden som verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030."

Kilde: Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

— Høyere tempo, tydeligere mål og mer forutsigbarhet

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Hydrogen24

– Hydrogen kan bli Skandinavias nye olje

Maria Hagelberg, KLM-AIRFRANCE
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.