Nyheter Politikk
EU-kommisjonens hovedsete. Foto: Claudio Centonze / EC Europe

Nye EU-krav er gode nyheter for hydrogenbransjen

EU-kommisjonens nye forslag til hva som skal «tilleggsgodkjennes» som grønt hydrogen, anses som en velsignelse for den europeiske hydrogenbransjen, skriver Euractiv.

Grønt hydrogen er hydrogen produsert av fornybare ressurser, og anses som helt avgjørende for at Europa skal klare å avkarbonisere industrien. Dette gjelder spesielt stål- og kjemikalieindustrien, som i dag er helt avhengige av fossilt brensel, og hvor det er både dyrt og komplisert å bytte til vanlig elektrisitet.

Tidligere denne måneden forpliktet derfor EUs elektrolyseindustri seg til å tidoble sin produksjonskapasitet – til 17,5 GW per år innen 2025 – i et forsøk på å øke produksjonen av grønt hydrogen i Europa.

Tilleggsregler for å unngå kannibalisering

I følge Euractiv er det imidlertid bekymring for at EUs fremstøt for grønt hydrogen vil kannibalisere fornybar elektrisitet ment for andre bruksområder. (Det kan f.eks. være det å levere ren kraft til industri eller elkjøretøy)

For å unngå dette utarbeider derfor EU-kommisjonen regler som gjør at kraftinstallasjoner som leverer elektrisitet til grønt hydrogen kommer «i tillegg til» annen bruk av elektrisitet.

I følge Euractiv sendte bransjen allerede i desember 2021 en ønskeliste til EU, der de sa at «tilleggsreglene vil være helt avgjørende for om EU vil nå sitt mål om hydrogen med 6GW innen 2024 og 40GW innen 2030, og så langt ser det ut som om de har blitt hørt.

REPowerEU: Her er de 5 punktene du bør vite om

Ute på høring

I følge de nye tilleggsreglene , som nå er ute på en høringsrunde som antas å ta fire uker, ser det nemlig ut som om alle kravene til den europeiske hydrogenindustrien har blitt godtatt.

Det inkluderer blant annet at vi får en mykere overgang fra dagens fossilbaserte hydrogenproduksjon og til helt grønt hydrogen.

I følge utkastet til tilleggsreglene heter det blant annet:

"For å sikre at det fornybare hydrogenet produseres fra fornybar elektrisitet, bør produksjonen av fornybar elektrisitet skje samtidig med forbruket av elektrisitet til produksjon av fornybar hydrogen."

I tillegg; "det skal ikke være noen overbelastning av strømnettet mellom elektrolysatoren som produserer fornybart hydrogen og installasjonen som genererer fornybar elektrisitet."

Hva menes med "samtidig med"?

Samtidighetskravet tilfredsstilles ved "at produksjon av fornybart hydrogen skjer i samme kalendertime som produksjonen av den fornybare elektrisiteten eller den fornybare elektrisiteten som har vært lagret lokalt under slik tidsperioder brukes."

Hva menes med "ekstra"?

For å bli ansett som "ekstra", må den fornybare kraftkapasiteten settes i drift "ikke tidligere enn 36 måneder før" elektrolysatoren installeres, skriver Euractiv.

"Der tilleggskapasitet legges til en eksisterende  elektrolysør, skal den tilførte kapasiteten anses å være en del av eksisterende installasjon, så lenge "kapasiteten tilføres på samme sted og tillegget skjer senest 24 måneder etter den første installasjonen kom i drift», sier reglene i høringsutkastet.

Se også: Den danske hydrogenbransjen kommentar til det nye regelforslaget. 

— REPowerEU er godt nytt for alle som driver med grønt hydrogen, sier Nel

Ikke alle er like fornøyde

— Dette er ren grønnvasking, sier Dominic Eagleton fra NGO Global Witness. Dette er slappe regler som vil gjøre det som kunne vært fremtidens rene drivstoff, til et drivstoff som er avhengig av enda mer fossilt brensel, sier han til Euractiv.

Og han er dessverre ikke alene.

— Dette er en bestefarsklausul som bare vil komme elektrolysørprodusentene til gode, sier Michaela Holl fra den tyske klimatenketanken Agora Energiewende.

— I praksis kan dette bety at bedrifter vil bruke elektrolysører slik at de kan påberope seg et mildere regime fram til 2027, og enda verre: Dersom de inngår langtidskontrakter vil dette henge igjen til langt ut på 2040-tallet, sier hun.

Leverer grønt hydrogen til Geirangerfjorden—to år før fristen

Hva skjer nå?

Etter at høringsrunden er over 17. juni skal EU-kommisjonen legge fram sitt endelige forslag for Europaparlamentet og de 27 EU-medlemslandene i rådet.

De vil da ha fire måneder på seg til å komme med innvendinger. Siden dette er en "delegert rettsakt" er det i følge Euractiv verdt å merke seg følgende:

EU-kommisjonens forslag kan kun avvises, og ikke endres. Og hvis EU-landene ikke klarer å oppnå nødvendig flertall for å forkaste planen, vil den automatisk bli godkjent etter at det har gått fire måneder.

Kilde: Euractiv

Danskene vil bygge kunstig hydrogen-øy i Nordsjøen

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Hydrogen24

– Hydrogen kan bli Skandinavias nye olje

Maria Hagelberg, KLM-AIRFRANCE
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.