Hydrogenfolk
Sigid Lædre, SINTEF
Sigrid Lædre, SINTEF

— Oppdragene står i kø

I dagens spalte av Hydrogenfolk møter du Sigrid Lædre – seniorforsker ved SINTEF.

Hva har vært det viktigste for hydrogenbransjen og din virksomhet det siste halvåret?

Trenden de siste årene, som også preger det siste halvåret, er at det satses på hydrogenteknologier innenfor stadig flere ulike markeder spesielt i Europa, men også i Norge. Vi får nå adskillig flere pilotprosjekter innenfor både transportsektoren og i industrien, og det bidrar til å senke risikoen for veldig mange som tidligere ofte sto alene om slike investeringer.

Vi i SINTEF jobber med hydrogenteknologier langs hele verdikjeden, med prosjekter fra teknologi- og komponentutvikling til implementering av ulike teknologier i ulike markeder. Vi jobber tett med hydrogenbransjen i Norge, og våre interesser følger derfor bransjen tett. Våre tjenester blir stadig hyppigere etterspurt, og oppdragene står i kø.

Og hva tror du blir det viktigste for dere det neste halvåret?

Norge har en stor maritim sektor som de neste tiårene må gjennom et grønt skifte om man skal innfri målene om reduserte utslipp.

I motsetning til andre sektorer, er det foreløpig uklart hvilke energibærere og utslippsreduserende tiltak som vil tas i bruk i maritim sektor. Avklaringer og eventuelle avgjørelser som tas på dette området det neste halvåret, kan få store konsekvenser for både oss i SINTEF og mange andre i bransjen.

Hvordan reiser du til og fra jobb?

Jeg er ikke så heldig at jeg har min egen hydrogenbil, som min kollega Steffen (Møller-Holst), men jeg kjører plug-in hybrid slik at turen til og fra jobb er utslippsfri.

Du blir utpekt til Enova-sjef for en dag: Hvilket område, felt eller bransje vil du tildele Enova-midler?

Enova har allerede vist betydelig vilje til å satse midler inn mot maritim sektor gjennom blant annet hydrogenknutepunktene som fikk finansiering i juni i fjor. Det er viktig at dette følges opp ytterligere ved også å bidra til å redusere senke risikoen for flere sluttbrukerne av hydrogen.

Som Enova-sjef ville jeg etablert en tilsvarende utlysning for hydrogen som drivstoff for tungtransport i tråd med den betydelige satsingen som gjøres i Europa på området, der SINTEF leder det klart største EU-prosjektet for utvikling og demonstrasjon av hydrogenlastebiler.

EU-støtte gir 150 hydrogendrevne lastebiler i 2024

Hvordan ser din drømmehelg ut?

En drømmehelg består av god mat, trening og kvalitetstid med venner og familie. En tur i skogen enten på ski eller til fots gjør helgen komplett.

TRYKK FOR Å SE FLERE DELTAGERE I HYDROGENFOLK!

 

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Hydrogen24

– Hydrogen kan bli Skandinavias nye olje

Maria Hagelberg, KLM-AIRFRANCE
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.