Hydrogenfolk
I dagens sommerspalte av Hydrogenfolk møter du Steffen Møller-Holst fra SINTEF. Foto: Privat

#Sommerspalte 2023:

— Jeg ønsker å bidra til at norske aktører får tilgang til offentlige midler

Både når det gjelder videreutvikling og implementering av hydrogenteknologi, sier Steffen Møller-Holst fra SINTEF i dagens sommerspalte.

#1. Vi er nå halvveis i 2023: Hvis du skal trekke frem minst ett høydepunkt (gjerne flere) så langt: Hva har vært det viktigste for din virksomhet det siste halvåret?

I februar i år dro vi gang Europas største demonstrasjonsprosjekt for hydrogendrevne lastebiler.

Jeg er både ydmyk og stolt over at SINTEF (og jeg) ble valgt som koordinator for prosjektet. EU støtter ikke bare utvikling av kjøretøyene, men i tillegg utbygging av både lade- og fylleinfrastruktur for henholdsvis batteri- og hydrogendrevne lastebiler.

EU-støtte gir 150 hydrogendrevne lastebiler i 2024

Ved å fjerne disse flaskehalsene, sikrer EU, gjennom et veletablert virkemiddelapparat, at batteri- og hydrogenelektriske lastebiler kan konkurrere side om side. På den måten stiller EU langt sterkere enn Norge med hensyn til å nå målene om utslippsreduksjoner i tungtransport-segmentet.

#2. Sommerferien går fort. Hva ser du mest frem til det neste halvåret?

I løpet av høsten legger vi føringer for neste utlysning i Clean Hydrogen Partnership. Med ansvar for transportdelen av partnerskapet, gjennom mitt styreverv i Hydrogen Europe Research, ser jeg fram til å legge til rette for enda større utbredelse av hydrogenkjøretøyer og -fartøyer.

Med høyt engasjement på området, ikke minst i Norge, ønsker jeg å bidra til at norske aktører får tilgang til offentlige midler for videreutvikling og implementering av hydrogenteknologi.

#3. Det har vært mye snakk om differansekontrakter, og det meste tyder på at vi nærmer oss en avklaring denne høsten - med virkning fra 2024. Hva vil det eventuelt si for din virksomhet, og er det andre tiltak du ønsker å trekke frem?

Differansekontrakter vil primært bidra til å utløse investeringsbeslutninger. SINTEF er involvert i flere prosjekter for etablering av Maritime knutepunkter, og vi ser fram til at disse prosjektene nå blir realisert.

På den måten vil SINTEFs bidrag i form av beslutningsstøtte, tekno-økonomiske analyser og optimalisering av logistikkløsninger komme til nytte.

Av andre tiltak som jeg og vi er opptatt av, vil jeg nevne at den ensidige kartleggingen av egnede lokasjoner for batteri-elektriske lastebiler må suppleres med (og aller helst erstattes av) en mer helhetlig vurdering av hvordan batteri- og hydrogendrevne lastebiler sammen vil gi oss den samfunnsøkonomisk laveste investeringer for å 0-utslipp i dette transportsegmentet.

En studie fra Tyskland viser at totalkostnaden til infrastruktur blir lavere hvis man bygger ut både lade- og fyllestasjoner, mens vi her i Norge ikke har noe solid faglig grunnlag for prioriteringene som gjøres.

BMW iX5: — Brenselcellen gir oss frihet, helt uten kompromisser

#4. Både USA og Europa har full trykk på hydrogenområdet, og konkurrerer om å sikre industrien gode rammevilkår. I Norge ble det nylig levert en utredning fra Oslo Economics til Olje- og Energidepartementet. Hva ser du for deg kan og bør være norske myndigheters neste skritt på hydrogenområdet?

Jeg håper Olje- og Energidepartementet kan dreie fokuset mot de store mulighetene som ligger i et aktivt engasjement på hydrogenområdet.

Det har over en årrekke vært et stort behov for å styrke den norske hydrogensatsingen, både i form av å sette konkrete mål for produksjon og sluttbruk, og for å gi industrien og FoU-miljøene gode og forutsigbare rammebetingelser. Den utredningen som ble levert i slutten av mai i år, brer ut handlingsrommet.

Jeg håper at OED nå både vil sette konkrete mål, og også vurdere og konkludere på hvordan vi best kan organisere hydrogensatsingen.

Her er OEDs utredning om verdikjeder for hydrogen

I Europa har vi et veletablert Offentlig-Privat samarbeid (Clean Hydrogen Partnership) som er tillitsbasert og fungerer utmerket. Det gjør Europa i stand til å effektuere politiske beslutninger langt raskere enn det vi gjør i Norge.

#5. Sommerferien nærmer seg, og med tidenes svakeste kronekurs blir utenlandsferien dyr. Hvor tilbringer du årets sommerferie?

Vi blir i Norge i sommer og skal nyte det vi koser oss aller mest med: Hytteliv, fisking og turer i skog og mark.

Norge har SÅ mye vakkert å by på som vi enda ikke har fått sett og opplevd. Og så blir det kjekt å se igjen de i familien som bor andre steder i landet.

#6. Hvis du får kollegaer på besøk i sommer: Hva vil stå på menyen?

Da må det bli kortreist hjortekjøtt, portvinssaus, grønnsaker og en god flaske rødvin. Det har i alle fall falt i smak før!

Trykk her for å se alle deltagerne i vår #Sommerspalte 2023

PS: Også fjorårets sommerspalte var populær, du finner alle deltagerne fra 2022 her!

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Hydrogen24

– Hydrogen kan bli Skandinavias nye olje

Maria Hagelberg, KLM-AIRFRANCE
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.